Agrojobb er en tjeneste levert av Tun Media AS. Vi er landbrukets stillingsmarked, og skal til en hver tid presentere spennende jobbmuligheter tilknyttet landbruket.

Tun Media gir ut publikasjonene Bondebladet, Nationen, Norsk Landbruk og Traktor, som gir oss en unik mulighet for god eksponering mot landbruket.

Kontakt Tone M. Vegusdal på tlf: 911 00 204 / e-post: tone.vegusdal@tunmedia.no

eller annonseavdelingen på tlf:  21 31 44 44 / e-post: annonse@tunmedia.no