Agrojobb er en tjeneste levert av Tun Media AS.

Vi er landbrukets stillingsmarked, og skal til en hver tid presentere spennende jobbmuligheter tilknyttet landbruket.

Tun Media har også publikasjonene Bondebladet, Nationen, Traktor og Norsk Landbruk, som gir oss en unik mulighet for god eksponering mot landbruket.

Kontakt Vidar Hovind på tlf: 900 52 210 / e-post: vidar@salgsfabrikken.no

eller Annonseavdelingen på tlf:  21 31 44 44 / e-post: annonse@tunmedia.no