Leder

Vi søker etter en selvdreven og kontaktskapende person som har digital teft og interesse for norsk landbruk!

Fulltid

Norsk Landbrukssamvirke

Vil du bidra til å tilby en profesjonell og god tillitsvalgtopplæring til 17 av landbrukets organisasjoner? Vi søker etter en selvdreven og kontaktskapende person som har digital teft og interesse for norsk landbruk!

Viktige arbeidsområder:

 • Planlegge og tilrettelegge for fysisk og digital kursvirksomhet i Norsk Landbrukssamvirke
 • Videreutvikling av Norsk Landbrukssamvirkes digitale plattformer
 • Digitalisering av kurs og annen opplæring
 • Bidra med faglig innspill i kurs
 • Publisere fagstoff på Norsk Landbrukssamvirke sine nettsider
 • Tett samhandling med Fagsjef Kompetanse om gjennomføring av kurs og seminarer
 • Bygge kunnskap om samvirke som organisasjonsform hos medlemmer og ansatte
 • Andre oppgaver i NL etter nærmere avklaring

Vi ønsker en person med:

 • Master eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Erfaring fra å lede og gjennomføre digitale prosjekter knyttet til opplæring
 • Interesse for opplæring av tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner
 • Kunnskap om norsk landbruk/landbrukspolitikk og organisasjonsbygging
 • Relevant nettverk

Av personlige egenskaper vil vi legge vekt på:

 • Kontaktskapende
 • Sterk på samhandling
 • Initiativrik
 • Organisasjonsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God gjennomføringsevne og handlekraft
 • Selvstendig

Vi kan tilby:

Vi er en liten organisasjon, men våre eiere er sentrale aktører i den norske matindustrien og innenfor landbruket. Vi jobber tett opp mot eierne våre, og oppmuntrer våre ansatte til å ta initiativ og drive prosesser, både internt og eksternt. Vi har en flat struktur, der hver enkelt ansatt har gode muligheter for å påvirke sin egen arbeidsportefølje.

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personlig utviklingsmuligheter
 • Dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist 15. mai.  Ansettelsestidspunkt og betingelsen etter avtale.

Om arbeidsgiveren:

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide organisasjoner i
landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige
arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.
Gjennom sine samvirkebedrifter er bøndene blant de mest langsiktige investorer i norsk industri. Samvirkebedriftene sørger for 16 000 industriarbeidsplasser over hele landet, og bidrar med verdiskaping basert på fornybare norske ressurser.
Arbeidsted: Landbrukets hus, Hollendergata 5, Grønland, Oslo

Spørsmål knyttet til innhold i stillingen kan rettes til Astri Liland, mobil 95801931,  eller Eli Reistad, mobil 91511245.
Søknad sendes til: post@landbruk.no