Vaktmester

Vaktmester i full stilling

Fulltid

Norsøk

NORSØK forvalter Tingvoll gard som er et nasjonalt senter for tverrfaglig forsking og kunnskapsformidling for å utvikle økologisk landbruk. Gardsdrifta er forpakta bort. NORSØK drifter et biogassanlegg, administrasjonsbygning, laboratorier, verksted og lagerbygninger. Ute har NORSØK ansvar for skog, parkanlegg og infrastruktur som veger, gjerder og grøfter. NORSØK trenger en dyktig og kreativ vaktmester til å drifte og vedlikeholde anlegg, bygg og uteområder. I stillingen inngår vaktordning på biogassanlegg.

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant fagbrev
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • kunnskap om, og erfaring med brannvarslingssystemer, sikkerhets-/og låsesystemer
 • kjennskap til internkontrollrutiner og systemer – førerkort for bil, traktor og stor henger
 • god digital kompetanse
 • realkompetanse/lang erfaring kan erstatte fagbrev

Personlige egenskaper/egnethet:

 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • fleksibel
 • initiativrik
 • serviceinnstilt
 • god på samarbeid og tillitsbygging

NORSØK tilbyr:

 • mulighet for kompetanseutvikling, fagspesifikke kurs
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • ulike velferdsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig
Lønns- og tilsettingsvilkår: Lønn etter gjeldende avtaler

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf. 407 69 922, E-post: Turid.strom@norsok.no eller nestleder Kristin Sørheim, tlf. 952 86 060. E-post: kristin.sorheim@norsok.no

Sende søknad: Søknad med CV og attester sendes elektronisk til post@norsok.no
Merk søknaden «søknad vaktmester». Søknadsfrist: 05.03.21