Utviklingssjef

Utviklingssjef drøvtyggerfôr

Fulltid

Norgesfôr

Norgesfôr er en kjede som består av 10 selvstendige bedrifter lokalisert på Østlandet og i Midt-Norge. Kjeden har et felles kraftfôrsortiment gjennom varemerkene Drøv (stor og småfe), Harmoni (fjørfe), Ideal (svin) og Pioner (hest) som stadig er i utvikling. Kjedens medlemmer eier et felles selskap – Norgesfôr as. Norgesfôr as har ansvar for fôrutvikling, innkjøp, markedsføring, næringspolitikk og kjedeutvikling. Norgesfôr as har 8 ansatte med kontor i sentralt i Oslo.

Utviklingssjef drøvtyggerfôr

Et av Norgesfôr sine fortrinn er den lokale tilhørigheten, og muligheten for å være effektiv og markedsorientert innen fôrutvikling. Utviklingssjefene leder faggruppene innen sine respektive ansvarsområder, i faggruppene deltar spisskompetanse fra de lokale Norgesfôr-bedriftene. Denne arbeidsmåten bidrar til koordinert, dynamisk og kunnskapsbasert produktutvikling der det utvikles ettertraktede produkter tilpasset moderne husdyrhold. Som utviklingssjef drøv får du et bredt ansvarsområde og høy grad av selvstendighet.

Arbeidsoppgaver

·        Ansvarlig for fôrutvikling basert på nyeste forskning og trender i markedet

·        Lede og koordinere arbeidet i faggruppe drøv

·        Lede og koordinere rådgiverforum drøv for alle medlemsbedriftenes rådgivere

·        Delta på konferanser og fagmøter med relevans til ansvarsområde

·        Løpende kontakt med husdyrorganisasjoner, leverandører og faglige organisasjoner

·        Bistå medlemsbedrifter med faglig støtte, innlegg på produsentmøter mm.

·        Stillingen innebærer reiseaktivitet

Kvalifikasjoner

·        Høyere utdanning innen relevant fagområde, minimum masternivå

·        Markeds- og utviklingsorientert med sterk interesse for ernæring

·        Selvstendig, faglig sterk med høy integritet og evner å fatte beslutninger

·        Kommuniserer godt og kan diskutere fag på en forståelig måte

·        Gode samarbeidsevner

·        Jordnær, initiativrik og kreativ

·        God kjennskap til norsk landbruk

Vi tilbyr:

·        Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

·        Bredt ansvar og stor mulighet til selv å forme rollen

·        Arbeid i team med høyt faglig nivå

·        Konkurransedyktige betingelser