Leder

Utviklingsleder presisjonsjordbruk Landbruk,

Fulltid

Felleskjøpet Agri

Stillingsutlysningen er utgått