Rådgiver

Tilførselsmedarbeider/ rådgiver storfe

Fulltid

Nortura SA

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Nortura Råvare og Medlem er en enhet i Nortura SA. Enheten har ansvar for å samhandle med våre produsenter i deres husdyrproduksjon og leveranser av slakt og egg, samt ivareta en god og aktiv eierorganisasjon.

Tilførselsmedarbeider/ rådgiver storfe

Nortura Medlem søker ny medarbeider som tilførselsmedarbeider og rådgiver storfe.

Vi søker deg som tar initiativ og ansvar, er positiv, utadvendt, samt god på kommunikasjon og relasjonsbygging.

Vi søker etter tilførselsmedarbeider og rådgiver storfe i 100% fast stilling. Stillingen tilhører Nortura Råvare og Medlem, tilførselsområde Midt. Stillingen inngår i et team som samarbeider om tilførselsarbeid, rådgiving og livdyrformidling i området fra Møre og Romsdal til Nordland.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være:

 • Ansvar for tilførsel av storfe i området
 • Formidle Nortura sine fordeler og leveringsvilkår til storfenæringa
 • Oppsøkende produsentkontakt
 • Rådgiving enkeltvis og i grupper, både fysiske møter og webinarer
 • Organisere fagmøter
 • Andre oppgaver, også innen andre dyreslag

Den ansatte må stille med egen bil, og påregne en del arbeid på kveld.

Vi søker en medarbeider som:

 • Har landbruksfaglig utdanning. Annen landbruksfaglig kompetanse og dokumentert erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Må ha grunnleggende IT-kunnskap
 • Har gode formidlings- og samarbeidsegenskaper, samt evner til å bygge relasjoner
 • Er ryddig og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Er positiv og utadvendt
 • Liker å jobbe i team så vel som selvstendig
 • Tar ansvar og initiativ

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i utvikling med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Kontorsted er Nortura Malvik. Personalmessig er stillingen underlagt tilførselsleder Midt.

Den som ansettes må gjennomgå konsernets program for hygiene- og HMS- opplæring. Vi legger stor vekt på nøyaktighet, samarbeidsevne og vilje til å yte ekstra innsats når det trengs.