Journalist

Teknisk journalist

Fulltid

Tun Media AS

Tun Media AS er Norges største landbrukskanal, der de største eierne er Tine SA, Norges Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt SA og Gjensidige Forsikring ASA. Tun Media har et vedtektsfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk Landbruk og Traktor, i tillegg til dagsavisen Nationen. Tun Media holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.

Teknisk journalist

Vi er på jakt etter deg som brenner for landbruksteknikk, og som vil skrive fagstoff i våre publikasjoner Traktor og Norsk Landbruk. Vi har god utvikling i både abonnement og lesertall, og med nye digitale produkter er vi godt rigget for ytterligere vekst.

Arbeidsoppgaver:

Som teknisk journalist vil du oppsøke bønder og entreprenører i hele landet for å skrive reportasjer og nyheter om maskiner og redskaper til bruk i plante-, husdyr- og anleggsproduksjon.

Egenskaper:

Vi ser for oss at du er godt kjent i landbruket, har god teknisk forståelse og at du kan formidle dels kompliserte historier på forståelig vis. Erfaring fra gårdsdrift eller entreprenørvirksomhet er en fordel, og traktorlappen er en forutsetning.  Du må ha en sikker språkføring og være fortrolig med kamera som verktøy. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet og alle søkere må ha førerkort for bil. 

At du har høyere utdanning innen et relevant fagområde er mer viktig for oss enn at du har utdanning innen journalistikk eller media. Hos oss vil du få en spennende og variert hverdag. Du vil inngå i et team på 15 redaksjonelle medarbeidere og ha stor innflytelse på produktet vi leverer. 


Søknadsfrist: 15. april 2020 

Søknad med CV sendes rekruttering@tunmedia.no innen 31. mars. Spørsmål om stillingen kan rettes til ansvarlig redaktør Iver K. Gamme på telefon 950 49 233