Rådgiver

Spesialrådgiver husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen

Engasjement

Animalia AS

Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia er et aksjeselskap eid av Nortura og KLF. Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder, hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, og annen kunnskapsformidling. Vi har et betydelig nettverk til andre fag- og forskningsmiljøer. Les mer på www.animalia.no

Spesialrådgiver husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen

Animalia søker ny medarbeider til drift og utvikling av våre husdyrkontroller og Dyrehelseportalen. Gode fagsystemer for produsenter, veterinærer og andre aktører blir stadig viktigere for hele verdikjeden. Dette er en mulighet til å være med i den spennende utviklingen som skjer i skjæringspunktet mellom husdyrfag og IKT.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Drift og videreutvikling av husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen
  • Brukerstøtte
  • Markedsføring av husdyrkontrollene
  • Opplæringsvirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning (Bachelor eller høyere) innenfor husdyrfag
  • Gode IT-kunnskaper
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Serviceinnstilt
  • Lærevillig

Stillingen er et ett års engasjement i fulltidsstilling fra august 2019. Stillingen inngår i en gruppe med bred kompetanse innenfor husdyrfag og IT. Vi legger vekt på personlige egenskaper som at du er engasjert, utadvendt, løsningsorientert, selvgående og at du også kan arbeide i team. Arbeidssted er på Løren i Oslo.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og betingelser.

For ytterligere informasjon, kontakt fagsjef Marit Lystad, tlf. 905 62 280,
epost: marit.lystad@animalia.no

Mer om Animalia AS finner du på animalia.no

Søknad med CV merket ”spesialrådgiver HK ” sendes innen 2. august 2019 til:

Epost: soknad@animalia.no

Post: Animalia, Postboks 396 Økern, 0513 Oslo