Skadeforebygger

Skadeforebygger – Landbruk

Fulltid

Gjensidige

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 4000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.

Skadeforebygger – Landbruk  

Vil du være med å skape trygghet for våre landbrukskunder?

Norsk landbruk er en viktig del av vår historie. Gjennom mer enn 200 år har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre landbrukskunder ved å sikre liv, helse og verdier. Skadeforebygging har alltid vært en viktig del av vår merkevare. Fremtiden avhenger av at vi forvalter verdiene våre riktig, og vi trenger alltid flinke folk til denne viktige oppgaven. Vil du være med?

Vi tror at resultater best oppnås gjennom god samhandling og jobber derfor tett sammen med organisasjonene i landbruket. For å bidra til et levedyktig og framtidsrettet landbruk, har vi sammen med Norges Bondelag etablert et bærekraftfond.

Målet med fondet er å stille midler til rådighet for landbruket som kan bidra til å redusere risiko for brann, bedre dyrevelferden, redusere klimabelastningen og konsekvensene av naturskader. 

 Vår skadeforebygger gjennom mange år nærmer seg pensjonsalder og vi har derfor behov for å ansette deg som er motivert til å overta denne rollen. Du er opptatt av norsk landbruk sitt ve og vel og har en stor ambisjon om å gjøre landbruket enda litt tryggere som arbeids- og boplass for dagens og framtidas bønder. 

Vi tenker følgende om deg; 

 • Landbruksutdanning på bachelor eller masternivå. Eventuelt agronom i kombinasjon med annen høyere utdanning.
 • Noen års erfaring fra en rolle i, eller tett knyttet opp mot norsk landbruk.   
 • Har kunnskap om husdyrhold.
 • Er fortrolig med digitale løsninger og har ønske om å påvirke utviklingen.

For å lykkes i rollen ser vi for oss at du trives med å formidle kunnskap til andre, da du vil delta i ulike fagfora og være en rådgiver ut mot kunden. Du må også trives i møte med ulike mennesker, da du vil være i kontakt med ulike kunder og virksomheter, og du vil ofte ha selvstendig ansvar for dine oppgaver.

Du er flink til å organisere din egen arbeidshverdag, som vil ha varierte arbeidsoppgaver og kan bestå av en del reising. Du er opptatt av å levere i tråd med dine løfter og bidra til en sterk merkevare utad. 

Om jobben

Du vil jobbe i avdeling – Risikostyring Næringsliv som består av 9 personer som jobber med risikovurdering, rådgiving og skadeforebygging innenfor landbruk og næringsliv. Her vil du være en fagressurs og sparringspartner på landbruk.  

Som skadeforebygger vil du: 

 • Samhandle tett med kollegaer som jobber for å løse bondens behov.
 • Samhandle tett med landbrukets organisasjoner.
 • Gjennomføre kundebesøk. 
 • Gjennomføre opplæring for andre interne ansatte på vår egen skole, Gjensidigeskolen
 • Bidra med å oppdatere og tilrettelegge informasjon på våre nettsider.
 • Bidra med å drifte og utvikle våre skadeforebyggende konsepter.   
 • Bidra inn i vårt tverrfaglige landbruksteam. 
 • Bidra på fagmesser og i ulike fagfora, herunder holde presentasjoner
 • Trives med reiseaktivitet.

Vi tilbyr blant annet:  

 • Konkurransedyktige betingelser med særlig god pensjonsordning
 • Gode forsikringsordninger, blant annet behandlingsforsikring, samt gode personalrabatter
 • Aksjespareordning.  
 • Firmahytter i inn- og utland.
 • Treningsmuligheter i eget treningsstudio samt bedriftsidrettslag.
 • Du vil være tilknyttet vårt hovedkontor i Oslo, eller i Brumunddal hvor vårt bedrifts- og landbrukssenter er plassert. Det vil også være mulighet for arbeid delvis fra hjemmekontor etter avtale 

I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet, og den du er er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre.

Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss. 

Spørsmål? Ta kontakt med Arild Tømte, på telefon 91339978 eller send e-post til arild.tomte@gjensidige.no

Les mer og søk på stillingen på https://www.gjensidige.no/konsern/jobb 

Søknadsfrist: 28. november 2021.