Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonom

Fulltid

Ruralis

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et uavhengig forskningsinstitutt med kontorer i Trondheim (hovedkontor) og Oslo. Instituttet har om lag 35 ansatte. Ruralis arbeider med kvantitativ og kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskning, utredning og utviklingsarbeid finansiert av Norges forskningsråd, EU og andre nasjonale og internasjonale oppdragsgivere.

Forskningen vår omfatter primært tre forskningsområder:

 • Næringsutvikling og bioøkonomi
 • Klima og ressursforvaltning
 • Lokal- og distriktsutvikling

Om stillingen:

På grunn av stor oppdragsmengde som behøver kompetanse i samfunnsøkonomi, landbruksøkonomi og klimaøkonomi, søker vi etter deg som

 • er faglig dyktig i samfunnsøkonomi, landbruksøkonomi eller klimaøkonomi
 • har interesse for systemet som produserer maten vår, og ønsker å finne ut mer om sammenhengene mellom det norske landbruket, miljø og klima
 • ønsker å bruke fagkunnskapen din på en måte som kommer samfunnet til nytte
 • har lyst til å jobbe som forsker og kanskje har lyst til å ta en PhD-grad på sikt

Stillingen er en fast heltidsstilling. Avhengig av om du kommer rett fra skolebenken eller om du har relevant erfaring fra før, vil du bli ansatt som enten forskningsassistent eller forsker 3.  Har du PhD-grad, vil du bli ansatt som forsker 2. Du vil arbeide tett sammen med vår erfarne landbruksøkonom og vår andre nytilsatte landbruksøkonom.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine vil i første omgang være å arbeide sammen med våre erfarne forskere i gjennomføringen av forskningsprosjekter. På sikt vil vi forvente at du bidrar i vitenskapelig publisering, faglig formidling til allmenheten og vårt kontinuerlige arbeid med å utvikle nye prosjekter.

Personlige egenskaper

 • Du må være sosial og omgjengelig
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må evne å jobbe strukturert både selvstendig og i team
 • Du behersker et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) skriftlig og muntlig på minimum C1 (tilnærmet morsmålsnivå).
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i samfunnsøkonomi, eventuelt fra andre relevante fagfelt
 • Kunnskap i R eller annen statistikkprogramvare
 • Interesse for økonomisk modellering (inkl. økonometriske metoder) og empiriske metoder

Vi ønsker at du har

 • Interesse for å opparbeide kunnskap om norsk jordbruk  og norsk klimapolitikk
 • Kunnskap i GAMS eller annen programvare for optimering
 • Erfaring med modellanalyser

Ruralis er opptatt av å ha en jevn kjønnsbalanse. Vi oppfordrer nyutdannede kvinner til å søke.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner. Ruralis har bedriftshytte for sine ansatte i Oppdal og gunstige pensjons- og forsikringsordninger. Ruralis har fleksitid og mulighet for å arbeide hjemmefra for alle ansatte innenfor en ramme av tilstedeværelse.

Spørsmål om stillingen

Prosjektleder Klaus Mittenzwei, +47 474 08 680, klaus.mittenzwei@ruralis.no

Direktør Svein Frisvoll, +47 402 12 862, svein.frisvoll@ruralis.no

www.ruralis.no