Annet

Rekrutteringsstillinger / Foredlere i frukt og bær

Fulltid

Graminor

Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter for jord – og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Selskapet har 34 fast ansatte og har hovedkontor på Bjørke Forsøksgård ved Hamar. Frukt- og bærforedlingen foregår ved Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger i Sogn og Fjordane.

Vi søker etter to personer med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som kan gå over i stillinger for nærings-PhD (doktorgrad i bedrift) med tilknytning til frukt- og bærforedlingen.
Du bør ha et hjerte for norsk landbruk og være interessert i frukt- og bærdyrking spesielt. Dette vil være utdanningsstillinger som skal lede fram til doktorgrad (Phd) fra en godkjent utdanningsinstitusjon. Det forutsettes at de som tilsettes kvalifiserer for opptak på universitetets doktorgradsprogram. Utdanningsløpet til en næringsrettet PhD er 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og 25% arbeid innenfor frukt- og bærforedling i disse 4 årene. De som får stillingene, vil bli knyttet til vår foredler- og forskerstab med arbeidssted på Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane (Vestland), i utstrakt samarbeid med Graminors hovedkontor på Bjørke Forsøksgård, Hamar.

Kandidater med doktorgrad innen planteforedling oppfordres også til å søke!

Vi ønsker at du som er interessert i stillingen skriver et notat om hvorfor du vil arbeide hos oss, dine tanker rundt planteforedling (frukt og bær), hvilke utfordringer og muligheter du ser, noen tanker rundt prosjektet knyttet til næringsrettet PhD, og hva du kan bidra med i denne stillingen.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
  • Gode pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Notat fra søkeren som beskrevet ovenfor
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester. For søkere med utdanning fra utlandet, kreves kopi av orginalt vitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem

Andre opplysninger:

Arbeidssted: Leikanger Sogn og Fjordane (Vestland) med deltids tilstedeværelse på utdanningsinstitusjon i årene med utdanning.