Rådgiver / Teamleder

Rådgivere innen korn, grovfôr og klima

Fulltid

Norsk Landbruksrådgiving Viken

NLR Viken tilbyr rådgiving til produsenter av korn og grovfôr primært i Vestfold. For å styrke vår rådgiving inn mot et aktivt produsentmiljø skal vi ansatte to nye medarbeidere, og vi søker derfor etter ny rådgiver korn og rådgiver grovfôr. NLR satser stort på klimarådgiving, som da vil være viktig i begge stillingene. Den ene stillingen vil ha en kombinert rolle som teamleder med budsjett- og personalansvar.  

NLR Viken er en rådgivingsenhet med 25 ansatte. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på Foss gård i Lier – i tillegg til kontor for veksthusrådgiver i Rogaland. NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, rådgiving innen HMS-faglige spørsmål i landbruket, samt klimarådgiving hvor vi sammen finner gode klimaløsninger på den enkelte gård. 

Rådgivere innen korn, grovfôr og klima, hvor en av stillingene vil inneha rollen som teamleder  

NLR Viken utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom rådgiving og i ulike publikasjoner.

Som rådgiver vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer. Vekstsesongen byr på høyt tempo med rådgivingsbesøk, markvandringer, studieturer, utviklingsprosjekter og forsøksvirksomhet. Du får muligheten til å bygge og formidle teoretisk og praktisk kompetanse i samarbeid med andre rådgivere og dyrkere. Bygging av kompetanse og nettverk både nasjonalt og internasjonalt vil være en del av hverdagen. 

Som teamleder vil du være en del av ledergruppen. 

Vi søker etter kandidater i to 100 % stillinger.

Dine arbeidsoppgaver som rådgiver vil bl.a. bestå av:

 • Rådgiving og kunnskapsformidling innen fagområdet til våre medlemmer
 • Følge opp medlemmene gjennom telefon, e-post, gårdsbesøk og fagmøter
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid inkl. feltforsøk
 • Å holde deg oppdatert på og ha kontakt med bransjen i inn- og utland
 • Skriftlig formidling gjennom fagartikler, nyhetsbrev og sosiale media
 • Å være en pådriver for utvikling av fagrådgivingen internt i NLR Viken

Som Teamleder vil du:

 • Bidra til å utvikle medarbeiderne faglig og personlig
 • Utarbeide og følge opp handlingsplan for teamet
 • Utarbeide og følge opp budsjettet for teamet
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler
 • Bidra til kvalitetssikring av teamets leveranser

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra NMBU eller tilsvarende på masternivå
 • Praktisk erfaring fra planteproduksjon tillegges vekt
 • Erfaring fra rådgiving 
 • Ledererfaring tillegges vekt 
 • Ønske om å jobbe både selvstendig og i team
 • Være målrettet og god gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (vårt arbeidsspråk er norsk)

Vi tilbyr:

 • Selvstendige stillinger med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Eget opplæringsprogram 
 • Deltakelse på NLR Rådgiverskolen 
 • Lederutvikling for teamledere
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Stillingene innebærer noe kjøring, du bør derfor kunne disponere egen bil. 

Stillingen som teamleder rapporterer til daglig leder. Stillingene som rådgivere rapporterer faglig til teamleder. Tiltredelse: 2. februar 2023, eller etter avtaleArbeidssted: Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke. Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket hhv. «Mellomleder/rådgiver» eller «Rådgiver plantekultur, klima». 

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med rådgiver Ingvild Evju, tlf.  911 07 825, eller daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.