Rådgiver

Rådgiver risikoreduksjon og skadeforebygging

Fulltid

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en organisasjon for bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata 5 i Oslo og 58 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.

NORGES BONDELAG søker
Rådgiver risikoreduksjon og skadeforebygging

Bondelaget arbeider for at gården skal være en sikker arbeidsplass og et trygt sted å bo. Å bidra til å redusere risiko, forebygge kriser og ivareta medlemmer når krisa oppstår er stadig viktigere. Skadeforebygging innen alle områder som angår bonden og gardsdrifta er vesentlig, samtidig som landbruket er en viktig del av beredskapen i lokalsamfunnet. Vi styrker nå dette arbeidet og søker en rådgiver til følgende hovedområder:

 • Skadeforebygging i landbruket
 • Risikoreduksjon for medlemmene våre

Arbeidsområder vil blant annet være:

 • Bondens fysiske og psykiske helse
 • Forebygging av skader på husdyr, maskiner, bygninger og areal.
 • Videreutvikling av det forebyggende konseptet «Tryggere sammen», rettet mot bonden
 • Norges Bondelags og Gjensidiges Bærekraftfond

Du vil også være vår interne ressursperson på arbeidsområdet på tvers av avdelinger og i samarbeid med våre fylkeslag.

Dine kvalifikasjoner:

 • Erfaringer fra skadeforebygging og risikoreduksjon f.eks. innen liv og helse, naturskader, tekniske utfordringer, forsikringsbransjen eller andre relevante problemstillinger
 • Evne til å analyse årsakssammenhenger, utvikle tiltak for risikoreduksjon og implementering
 • Forståelse for hvordan det er å jobbe i organisasjoner
 • Kjennskap til landbruk og engasjement for norsk matproduksjon
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Høyere utdanning

Stillingen er knyttet til organisasjonsavdelingen, som har med 9 engasjerte medarbeidere. Stillingen er en 100% fast stilling.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved organisasjonssjef Astrid Solberg tlf. 957 603 32 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152. Kort søknad med CV sendes innen 25. februar 2020 til stilling@bondelaget.no