Rådgiver

Rådgiver potet

Fulltid

Norsk Landbruksrådgiving Viken

NLR Viken tilbyr rådgiving til potetprodusenter i Vestfold, Telemark og Buskerud, et område som kjennetegnes av intensiv grøntproduksjon med høy verdiskaping. Produsentene har stor produkt- og produksjonsfaglig kompetanse. Da en av våre rådgivere har valgt andre muligheter, søker vi etter ny rådgiver som vil være med å styrke vår rådgivingskompetanse innen potetproduksjonNLR Viken er en rådgivingsenhet med 25 ansatte. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på Foss gård i Lier – i tillegg til kontor for veksthusrådgiver i Rogaland. NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, rådgiving innen HMS-faglige spørsmål i landbruket, samt klimarådgiving hvor vi sammen finner gode klimaløsninger på den enkelte gård.   NLR Viken utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom rådgiving og i ulike publikasjoner.Som potetrådgiver vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer. Vekstsesongen byr på høyt tempo med rådgivingsbesøk, markvandringer, studieturer, utviklingsprosjekter og forsøksvirksomhet. Du får muligheten til å bygge og formidle teoretisk og praktisk kompetanse i samarbeid med andre rådgivere og dyrkere. Bygging av kompetanse og nettverk både nasjonalt og internasjonalt vil være en del av hverdagen. 

Vi søker etter en rådgiver i 100 % stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:

 • Rådgiving og kunnskapsformidling innen potet til våre medlemmer
 • Følge opp medlemmene gjennom telefon, e-post og gårdsbesøk
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid og feltforsøk
 • Holde deg oppdatert på og ha kontakt med potetnæringen i inn- og utland
 • Skriftlig formidling gjennom fagartikler, nyhetsbrev, sosiale media
 • Være en aktiv pådriver for utvikling av potetrådgivingen i NLR

Vi ønsker at den som søker har:

 • Utdanning fra NMBU eller tilsvarende på masternivå
 • Praktisk erfaring kan veie opp for formell utdanning
 • Kunnskap om potetproduksjon
 • Gode kunnskaper om plantefysiologi og jord er en fordel
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på skandinavisk
 • Være nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Disponere egen bil

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Eget opplæringsprogram 
 • Deltakelse på NLR Rådgiverskolen 
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

 

Stillingen rapporterer faglig til teamleder. Tiltredelse: 2. januar 2023, eller etter avtale. Arbeidssted: Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke 

Søknadsfrist: 18. september 2022

Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «Potetrådgiver». 

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med rådgiver Siri Abrahamsen, tlf.  948 40 250, eller daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.