Rådgiver

Rådgiver økonomi med internt IT ansvar

Fulltid

Norsk Landbruksrådgiving Viken

NLR Viken søker

Rådgiver økonomi med internt IT ansvar

Har du lyst til å være med å utvikle rådgivingen innen fagområdet økonomi i NLR Viken? Og har du god kunnskap om landbruket, da har du en unik mulighet nå. Er du interessert i IT og ønsker å bli vår IT-ansvarlig har du enda en mulighet.

NLR Viken ønsker å forsterke tilbudet av NLR sine produkter innen økonomisk rådgiving. Å ta riktige veivalg og jobbe planmessig er viktig for enhver bedriftseier. Ønsker du å være den som hjelper bonden og gartneren til å ta riktigere økonomiske beslutninger, har vi en interessant jobb til deg. Du vil jobbe på tvers av fagområder og du får muligheten til å kombinere teoretisk utdanning med egen og andres erfaringer fra rådgiving og annet praktisk arbeid.

Det vi søker vil også bli enhetens IT ansvarlige. Vi bruker i dag Office 365, Simployer/Capitech og SuperOffice, med planlagt overgang til SuperOffice Online om kort tid. Vi har nylig tatt i bruk rapporteringsverktøyet OneStop Reporting. Du vil få ansvar for opplæring av kolleger internt samt nært samarbeid med IT sjefen i NLR sentralleddet.

Den vi ansetter vil få store muligheter til å være med å utforme og utvikle stillingen.

NLR Viken er en rådgivingsenhet med 26 ansatte. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på Foss gård i Lier – i tillegg til kontorer for veksthusrådgivere i Rogaland, Hordaland og Trøndelag. NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, samt rådgiving innen HMS-faglige spørsmål i landbruket.

NLR Viken utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom rådgiving og i ulike publikasjoner.

Som rådgiver hos oss vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer.

Vi søker etter en rådgiver i inntil 100 % stilling.

Landbruksfaglig kompetanse vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:

 • Økonomisk rådgiving ved hjelp av NLR produkter til bønder og gartnere
 •  Investeringsstrategi
 •  Holde kurs
 •  Følge opp medlemmene gjennom telefon, epost og gårdsbesøk
 •  Skriftlig formidling gjennom fagartikler, nyhetsbrev, facebook mm
 •  Utvikle Økonomisk rådgiving til å bli et viktig produkt hos NLR Viken
 •  Aktiv deltakelse i Fagforum Økonomi og IT Forum
 •  Enhetens IT ansvarlig inkl. innkjøp av hardware
 •  Opplæring av kolleger

Vi ønsker at den som søker:

 • Har relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 •  Har god økonomisk forståelse
 •  Har god IT kompetanse
 •  Har en utpreget evne til å snakke med mennesker
 •  Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 •  Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 •  Er nøyaktig og ansvarsbevisst
 •  Disponerer egen bil

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 •  Eget opplæringsprogram
 •  Deltakelse på NLR Rådgiverskolen
 •  Et godt fag- og arbeidsmiljø
 •  Lønn etter avtale
 •  Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Stillingen rapporterer til daglig leder. Tiltredelse: 1. mars 2021, eller etter avtale
Arbeidssted: Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke

Søknadsfrist: 18. november 2020

Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «Økonomirådgiver og IT ansvarlig».
Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.