Kommunikasjonsrådgiver / Rådgiver

Rådgiver/kommunikasjonsrådgiver

Fulltid

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som er opptatt av norsk matproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har omlag 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 14 fylkeskontorer. 

Norges Bondelag søker rådgiver/kommunikasjonsrådgiver til Innlandet Bondelag

Vi søker en positiv og samfunnsengasjert rådgiver til å jobbe bredt med medie- og kommunikasjonsarbeid og andre rådgiveroppgaver for å bidra i arbeidet for norsk landbruk i Innlandet. Innlandet Bondelag har over 11.000 medlemmer fordelt på 67 lokallag. Innlandet er Norges største landbruksfylke, og står for 24 prosent av norsk matproduksjon. Med hele verdikjeder fra bonde til foredling, samt solide miljøer på utdanning, forskning og utvikling er landbruket ei betydelig næring i Innlandet. Innlandet Bondelag har seks ansatte fordelt på kontorlokaliteter på Lillehammer og på Blæstad utenfor Hamar. Den som ansettes vil primært ha Blæstad som kontorsted.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver:

  • Strategisk og praktisk medie- og kommunikasjonsarbeid
  • Politiker- og myndighetskontakt
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt
  • Næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål
  • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter i organisasjonen

Den som blir ansatt bør ha bakgrunn fra medie- og/eller kommunikasjonsfaglig arbeid. Vedkommende bør ha en interesse for landbruk og gjerne erfaring med organisasjonsarbeid. Evne til å jobbe både selvstendig og i team er nødvendig. Initiativ og godt humør setter vi også pris på. Det legges vekt på relevant arbeidserfaring og et godt nettverk. 

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, gode kontorlokaler, fleksitid, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende organisasjonssjef i Innlandet Bondelag Ola Råbøl mobil 95174046 eller personalsjef Catharina Andersen telefon 90515152. Mer informasjon om Innlandet Bondelag, https://www.bondelaget.no/innlandet/

Søknad om stillingen med en kort CV sendes innen 12. august 2022 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no