Rådgiver

Rådgiver jordbruk

Fulltid

Trondheim Kommune Miljøenheten

Vi søker etter en rådgiver jordbruk som skal bidra til å videreutvikle landbruket i Trondheim kommune for å møte fremtidens krav til sikker matproduksjon i en by som er i sterk vekst. Ved Miljøenheten i Trondheim kommune, er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver jordbruk, med oppstart så snart som mulig. Trondheim er en storbykommune som strekker seg fra fjord til fjell. Byen omgis av store jord-, skog- og utmarksområder, og har en aktiv og variert landbruksnæring med ca 240 driftsenheter i jordbruket. Trondheim vokser raskt og ønsker en byutvikling som vektlegger gode miljø- og klimaløsninger, der landbruk og matproduksjon har en viktig plass. Stillingen som rådgiver jordbruk er organisert i avdeling landbruk og naturforvaltning ved Miljøenheten i Trondheim kommune. Avdelingen har 14 medarbeidere med et bredt ansvarsområde innenfor landbruk, naturforvaltning og Grønn barneby. Fagfeltet jordbruk dekker lovforvaltning, tilskuddsforvaltning, rådgivning, planarbeid og prosjekter ut mot landbruksnæringa i kommunen. Fagfeltet innebærer også samarbeid med andre fagfelt innad i kommunen. Miljøenheten har et sterkt kompetansemiljø med ca 55 ansatte innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og Grønn barneby. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være innenfor:

 • Saksbehandling av tilskuddsordninger i jordbruket.
 • Saksbehandling lovsaker (jordlov, konsesjonslov).
 • Næringsutvikling landbruk.
 • Uttalelser i plansaker.
 • Informasjon og faglig veiledning/rådgivning.
 • Andre relevante oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Landbruksfaglig eller annen relevant utdanning, fortrinnsvis master eller tilsvarende. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra landbruk.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper på norsk.
 • Førerkort klasse B.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Kunnskap om drenering og hydroteknikk i landbruket.
 • Kunnskap om landbruk og miljø.
 • Kart og GIS -kompetanse.

Personlige egenskaper

I denne stillingen ser vi etter deg som er engasjert, har pågangsmot og er løsningsorientert, med en serviceinnstilt tilnærming til jobben.
Du har en arbeidsmetodikk som er strukturert, nøyaktig og pålitelig med evne til å styre egen arbeidshverdag.
Det er også viktig at du evner å jobbe selvstendig, samtidig som du ser verdien av å skape et godt samarbeid med kolleger og andre fagområder i kommunen.
Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Kontorlokaler midt i hjertet av Trondheim sentrum.

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.