Rådgiver

Rådgiver i Troms

Vikariat

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en fagorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har over 61.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 fylkeskontorer. 

Rådgiver i Troms (1 års vikariat), med mulighet for fast ansettelse.

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv rådgiver med interesse for landbruket og matproduksjon til vårt fylkeskontor i Troms med kontorsted på Evenskjer i Tjeldsund kommune. 

I Troms har vi til sammen ca. 900 medlemmer og 2 ansatte. 

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver:

  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt
  • Planlegging og gjennomføring av møter og andre aktiviteter
  • Strategisk og praktisk kommunikasjonsarbeid
  • Oppfølging av hjemmeside og sosiale medier
  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål
  • Sekretær for regionalt samarbeidsråd

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og interesse for organisasjons- og informasjonsarbeid. Evne til å jobbe selvstendig og i team er viktig. God arbeidskapasitet og godt humør er ønskelig. Søker bør ha høyere utdanning eller relevant erfaring innen media, landbruk eller organisasjon.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne organisasjonssjef i Troms, 

Unni H. Andreassen 920 34 556 eller personalsjef Catharina B. Andersen, 905 15 152.

Søknad med CV sendes innen 4.oktober 2022 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no