Rådgiver

Rådgiver i organisasjonsavdelingen

Fulltid

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en organisasjon for bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har 61000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 55 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata 5 i Oslo og 110 fordelt på våre 17 distriktskontor.

NORGES BONDELAG søker

Rådgiver i organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen har hovedansvar for at Norges Bondelag fungerer best mulig for de tillitsvalgte og medlemmene våre. Organisasjonsavdelingen har ansvar for blant annet medlemsservice, alle store arrangement i Bondelaget, aksjoner, medlemsverving, HMS og beredskap, internkommunikasjon, Åpen gård og utdanningsspørsmål. Avdelingen består av ni trivelige personer.

Vi søker en ryddig person med god IT-kunnskap og med entusiasme for norsk matproduksjon.

Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

  • Drift og utvikling av medlemsregisteret vårt, Consio
  • Medlemssenteret
  • Ansvar for tilrettelegging for vervearbeidet Tørre å spørre
  • Bruk av Questback til medlemsundersøkelse, evalueringer og bistand til fylkeslag
  • Sekretær for Norges Bondelags og Gjensidiges bærekraftfond
  • Håndtering av medlemshenvendelser
  • Delta i avdelingens arbeid med ulike arrangementer

Personen vi leter etter er lærevillig, strukturert og effektiv. Du liker å snakke med mennesker og få ting til å skje i dialog med medlemmer og tillitsvalgte. Du kan jobbe selvstendig og ta ansvar for egne arbeidsoppgaver. Du bør kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig.
Du bør ha høyere relevant utdanning for stillingen.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære lokaler, fleksitid, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.
Nærmere opplysninger om stillingen ved organisasjonssjef Astrid Solberg tlf. 957 603 32 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152. Søknad med CV sendes innen 20. september til stilling@bondelaget.no