Rådgiver

Rådgiver husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen

Vikariat

Animalia

Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia er et
aksjeselskap eid av Nortura og KLF. Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder,
hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompetanse gjennom
husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og
kursvirksomhet, og annen kunnskapsformidling. Les mer på www.animalia.no

Rådgiver husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen

Animalia har ledig et vikariat og søker ny medarbeider til daglig drift og utvikling av våre
husdyrkontroller og Dyrehelseportalen. Gode fagsystemer for produsenter, veterinærer og andre
aktører blir stadig viktigere for hele verdikjeden. Dette er en mulighet til å være med i den
spennende utviklingen som skjer i skjæringspunktet mellom husdyrfag og IKT.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Brukerstøtte
  • Drift og videreutvikling av husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen
  • Markedsføring av husdyrkontrollene
  • Opplæringsvirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdanning (bachelor eller tilsvarende) eller relevant erfaring innenfor husdyrfag
  • Gode IT-kunnskaper
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Serviceinnstilt
  • Lærevillig

Stillingen er en 8 måneders vikariat i fulltidsstilling med ønsket tiltredelse snarest mulig. Stillingen
inngår i en gruppe med bred kompetanse innenfor husdyrfag og IT. Vi legger vekt på personlige
egenskaper som at du er engasjert, imøtekommende, løsningsorientert, selvgående og at du kan
arbeide i team. Arbeidssted er på Løren i Oslo.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og betingelser.

For ytterligere informasjon, kontakt fagsjef Marit Lystad, tlf. 905 62 280,
epost: marit.lystad@animalia.no

Mer om Animalia AS finner du på animalia.no

Søknad med CV merket ”Rådgiver HK vikariat” sendes innen torsdag 25. februar 2021 til:
Epost: soknad@animalia.no
Post: Animalia, Postboks 396 Økern, 0513 Oslo