Rådgiver

Rådgiver frilandsgrønnsaker

Fulltid

Norsk Landbruksrådgiving Viken

NLR Viken søker
Rådgiver frilandsgrønnsaker

NLR Viken tilbyr rådgiving til grønnsaksprodusenter i et område som kjennetegnes av intensiv
produksjon med høy verdiskaping. Produsentene har stor produkt- og produksjonsfaglig kompetanse.
Da en av våre dyktige rådgivere gjennom mer enn 20 år har valgt andre muligheter, søker vi etter ny
rådgiver som vil være med å styrke vår rådgivingskompetanse innen grønnsaksproduksjon.

NLR Viken er en rådgivingsenhet med 26 ansatte. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i
Stokke og på Foss gård i Lier – i tillegg til kontorer for veksthusrådgivere i Rogaland, Hordaland og
Trøndelag. NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, samt rådgiving innen
HMS-faglige spørsmål i landbruket.
NLR Viken utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre
medlemmer gjennom rådgiving og i ulike publikasjoner.

Som grønnsaksrådgiver vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer.
Vekstsesongen byr på høyt tempo med rådgivingsbesøk, markvandringer, studieturer,
utviklingsprosjekter og forsøksvirksomhet. Du får muligheten til å bygge og formidle teoretisk og
praktisk kompetanse i samarbeid med andre rådgivere og dyrkere. Bygging av kompetanse og
nettverk både nasjonalt og internasjonalt vil være en del av hverdagen.

Vi søker etter en rådgiver i 100 % stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:

– Rådgiving og kunnskapsformidling innen grønnsaker til våre medlemmer
– Følge opp medlemmene gjennom telefon, epost og gårdsbesøk
– Prosjekt- og utviklingsarbeid
– Holde deg oppdatert på grønnsaksnæringen i inn- og utland
– Skriftlig formidling gjennom fagartikler, nyhetsbrev, facebook mm
– Være en aktiv pådriver for utvikling av grønnsaksrådgivingen i NLR

Vi ønsker at den som søker har:

– Utdanning fra NMBU eller tilsvarende på masternivå
– Kunnskap om grønnsaksproduksjon
– Gode kunnskaper om plantefysiologi og jord er en fordel
– Evne til å jobbe selvstendig og i team
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på skandinavisk
– Være nøyaktig og ansvarsbevisst
– Disponere egen bil

Vi tilbyr:

– En selvstendig stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
– Eget opplæringsprogram
– Deltakelse på NLR Rådgiverskolen
– Et godt fag- og arbeidsmiljø
– Lønn etter avtale
– Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Stillingen rapporterer faglig til teamleder
Tiltredelse: 1. oktober 2020, eller tidligere dersom mulig
Arbeidssted: Foss gård, Stokkevn. 4, 3403 Lier
Søknadsfrist: 31. mai 2020
Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken,
Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «Grønnsaksrådgiver».
Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med teamleder Lars-Arne Høgetveit, tlf. 900 43 386, eller
daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.