Prosjektleder

Prosjektleder bærekraft

Fulltid

Gartnerhallen SA

En samlet grøntbransje står bak denne satsingen. Stillingen vil være administrativt og kontormessig knyttet til Gartnerhallens administrasjon, men vil jobbe på vegne av, og rapportere til, en styringsgruppe bestående av alle prosjekteierne. De fem prosjekteierne representerer til sammen omtrent 2000 norske produsenter av frukt, bær, poteter og grønnsaker. Verdiskapingen ligger på anslagsvis 5 milliarder kroner årlig. Rapporten “Grøntsektoren mot 2035” definerer bærekraft som konkurransefortrinn som et av seks utvalgte satsingsområder for en samlet produsentsektor i årene som kommer. Den setter også et mål om 50 % økt norskandel innen 2035.

Vi søker en dyktig, engasjerende og allsidig prosjektleder for en samlet satsing på bærekraft for norske grøntprodukter.

Gartnerhallen, Nordgrønt, Produsentforeningen 1909, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gått sammen om et prosjekt for å etablere bærekraft som et konkurransefortrinn for norskprodusert frukt, bær, poteter og grønnsaker. Dette har stor betydning for å sikre at forbrukerne foretrekker og velger norsk frukt og grønt i årene fremover. Satsingen er organisert som et treårig prosjekt, med finansiering blant annet over jordbruksavtalen.

Stillingen vil være sentral i etableringen og gjennomføringen av den største nasjonale satsingen på bærekraft som konkurransefortrinn for norske grøntprodukter.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle en bærekraftsstrategi for norsk frukt og grønt, med tilhørende indikatorer og dokumentasjonssystem
 • Dokumentere bærekraftsprofilen for norsk frukt og grønt og implementere gode innsamlings- og rapporteringsrutiner i samarbeid med leverandører av kvalitetsrapporterings- og dokumentasjonssystemer
 • Sikre kompetansebygging av bærekraftsrelaterte temaer for de norske grøntprodusentene
 • Være pådriver for kompetanseløft og forbedringsarbeid blant norske grøntprodusenter
 • Formidling og nettverksarbeid

Stillingen innebærer varierte arbeidsdager med ansvar for prosjektledelse, finansiering, samarbeid og nettverksbygging. Som prosjektleder vil du jobbe tett sammen med hyggelige kollegaer, engasjerte tillitsvalgte og fremoverlente produsenter i hele den norske grøntproduksjonen. Du vil også samarbeide med dataflyt- og systemleverandører, forsknings- og utviklingsmiljøer, rådgivings- og kunnskapsleverandører, samt prosjektlederne for de andre prosjektene med opphav i Grøntutvalgets rapport.

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant utdanning
 • Erfaring fra prosjektarbeid og liknende arbeidsoppgaver i store organisasjoner
 • Et engasjement for framtidsrettet og bærekraftig norsk matproduksjon, og gjerne kjennskap til grøntnæringen
 • Sterke kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

I tillegg er det et pluss om du:

 • Har erfaring med bærekraftsrapportering
 • Trives med å jobbe både strategisk og operativt
 • Er analytisk og har erfaring med å jobbe med analyse, strategi og/eller bærekraft
 • Har en utadvent og inspirerende ledelsesstil og kommunikasjonsform
 • Har nettverk i bærekrafts- eller grøntbransjen eller er en god nettverksbygger

Vi tilbyr:

 • Treårig prosjektstilling med kontorsted i Gartnerhallens lokaler i Oslo, og mulighet for fleksibelt arbeidssted innenfor visse rammer
 • Varierte og spennende oppgaver, stor fleksibilitet og et meningsfylt arbeid
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til: FoU- og innovasjonssjef i Gartnerhallen, Ellen Hovland.

Søknadsfrist 16. desember 2022. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju fortløpende.