Produktutviklere

To produktuviklere

Fulltid

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Felleskjøpet Fôrutvikling er et forsknings- og utviklingsselskap innen fôr til husdyr. Selskapet ble etablert i 1992. Vi er 12 ansatte og har hovedkontor i Trondheim. Felleskjøpene er markedsleder på kraftfôr i Norge. Vi vil i de neste årene være involvert i mange spennende utviklingsprosjekt og søker to nye medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i variert utviklingsarbeid, hovedfokus på nye råvarer, videreutvikling av etablerte produkt, bruk av
  ny teknologi eller fôr-relaterte klima- og ressursspørsmål
 • Planlegging, gjennomføring og rapportering av fôringsforsøk
 • Etablere dokumentasjon for godkjenning av nye råvarer
 • Vurdering av nye råvarer i ulike fôr vurderingssystem

Kvalifikasjoner

 • Har høyere utdannelse innen husdyrernæring
 • Annen relevant naturvitenskapelig utdanning kan også tas i betraktning (biologi, veterinærmedisin, eller
  tilsvarende)
 • En stilling er tiltenkt fagområdet drøvtygger-ernæring og en er tiltenkt svin, fjørfe eller kjæledyr

Personlige egenskaper

 • Kan kombinere faglig innsikt med kommersiell teft og markedsforståelse
 • Har gode språkkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne, også på engelsk
 • Har god arbeidskapasitet, meget god oversikt over fagområdet
 • Er initiativrik, sjølstendig og kreativ

Vi tilbyr

 • Begge stillingene er primært tiltenkt deg som er relativt nyutdanna og som ønsker en allsidig jobb med store utviklingsmuligheter
 • Vi er også interessert i kandidater som har noen års relevant erfaring
 • Vi har et inspirerende og godt arbeidsmiljø og har tilhold i trivelige lokaler på Ila i Trondheim. Felleskjøpet Fôrutvikling har stor nasjonal og internasjonal kontaktflate. Selskapet er sertifisert etter ISO 9001. Noe reiseaktivitet. Lønn fastsettes etter avtale. Bedriften har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Knut Røflo, tlf 951 23 635