Produktutvikler

Produktutvikler

Fulltid

Denofa

Denofa er landets ledende importør av bærekraftig og avskogingsfri soya som videreforedles til mel og olje. Produktene leveres primært til landbruk og Soyamel er en av de viktigste proteinkildene i kraftfôr. Denofa jobber helt i front internasjonalt for bærekraftig og avskogingsfri mat, og er en garantist for ikke-genmodifisert soya.

Denofa har tre virksomhetsområder; Produksjon av protein- og oljeprodukter, drift av egen havn og gjennom Denofa Energi AS, produksjon av damp til industrielt formål. I tillegg har Denofa «spunnet ut» utviklingen av nye innovative produksjonsmetoder av bærekraftig næringsmidler i Pronofa ASA. Denofa er også største eier i dette selskapet.

Denofa har som målsetning å utvikle fremtidens nye og bærekraftige næringsmidler til mat og fôrindustrien gjennom forskning og utvikling i tverrfaglige team.
Denofa omsetter for om lag 2 milliarder kroner og har ca. 75 medarbeidere.

Denofas verdier:

I balanse med naturen: Vi vil oppnå en god balanse mellom natur og matproduksjon ved å jobbe målrettet for å redusere våre fotavtrykk på planeten.

Skapekraft: Vår vilje er å bygge ny styrke på gode verdier, gro vår kompetanse og inngå partnerskap for å nå våre mål.

Hjørnesten: Gjennom generasjoner har vi vært opptatt av å skape gode muligheter for mennesker i de samfunnene vi er en del av. Vi er her for det lange løp!

Denofa eies av brasilianske Amaggi med en omsetning på 6,5 milliarder dollar og 5760 medarbeidere. Amaggi er verdens største eksportør av bærekraftsertifisert og avskogingsfri soya. Amaggi er ledende i Sør-Amerika på bærekraftig landbruk.

Vil du være med å utvikle nye produkter til fòr og næringsmiddelindustrien?

Vi søker en medarbeider til vår stab som skal jobbe med utvikling av nye produkter til fòr- og næringsmiddelindustrien. I tillegg skal Produktutvikleren arbeide med å videreutvikle Denofas eksisterende produktportefølje. Hos oss vil du jobbe med andre høyt faglige og motiverte kollegaer i et godt arbeidsmiljø. Vi jobber tverrfaglig og har et sterkt fokus på kvalitet. På Denofa har vi egne moderne laboratorier med en høyt kvalifisert stab som innehar lang erfaring fra soyaindustrien. Laboratoriene er inndelt i en kjemisk og mikrobiologisk avdeling hvor det utføres et bredt spekter av analyser. Vi er opptatt av at den som kommer inn til oss skal trives og at den totale sammensetningen av teamet skal fungere optimalt, vi vil derfor legge vekt på personlig egnethet i utvelgelsen. Stillingen som Produktutvikler er en nyopprettet stilling som er organisert i Kvalitet, Bærekraft og Utviklingsavdelingen, men stillingen vil samarbeide tett opp mot interne kommersielle prosesser og mot kunder.

Nærmeste overordnet er Quality, Development and Sustainability director.

Stillingens hovedoppgaver

 • Identifisere relevante verdikjeder og potensielle produkter i samarbeid med interne kommersielle ressurser, akademia og potensielle kunder
 • Utvikling av nye og eksisterende produkter
 • Initiere, drive og lede forskningsprosjekter
 • Bidra til posisjonering av nye produkter i verdikjeden
 • Være faglig oppdatert innenfor relevante fagområder, lover og regler

Endringer og utvikling av arbeidsoppgaver må regnes med i takt med utvikling av prosjektene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring og kompetanse fra aktuelle verdikjeder i næringsmiddel- og/eller fòrindustri
 • Kommersiell forståelse
 • God innsikt i driftsprosesser og prosessteknologi i næringsmiddelindustrien

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Proaktiv
 • Nysgjerrig
 • Kreativ
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper

Bedriften tilbyr

Denofa er kjent for sitt gode arbeidsmiljø, og du vil bli en lagspiller i en fremoverlent bedrift som har fokus på nyskapning og videreutvikling av forretningsområder. Stillingen gir faglige utfordringer og muligheter til egen utvikling.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Quality, Development and Sustainability director Hege Rivedal Ødegaard på mobil 41040424 eller

HR Manager Henriette Skari-Hansen på mobil 995 13 466.