Produktsjef

Produktsjef settepotet

Fulltid

Strand Unikorn

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden. Vår visjon er: alltid der for deg. Våre virksomhetsområder er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (såkorn, frø, settepotet), produksjon og salg av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel, plantevern og øvrige driftsmidler. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôrkjeden og konsernet har ca. 150 ansatte.
Vi har seks avdelinger på Østlandet og to datterselskaper, Hundseth Mølle i Trøndelag og Vestfoldmøllene i Vestfold. Konsernet hadde en omsetning på ca. 1,5 milliarder i 2019.
Vår avdeling for plantekultur har 8 medarbeidere, hvorav 4 har kontorsted i Moelv.

Vi søker

Produktsjef settepotet

Som produktsjef settepotet vil du ha produktansvaret for vår settepotetomsetning. Dette innebærer budsjett og resultatansvar, salgs- og markedsarbeid, produktutvikling og faglig utvikling av området, samt ansvaret for vår sertifiserte settepotetavl og settepotetavlere. Stillingen innebærer tett kontakt med våre kunder og produsenter/leverandører. Du har et kommersielt syn, og trives med en hektisk og variert hverdag. Du vil inngå i vårt solide fagmiljø innen plantekultur og samarbeide tett med fagrådgiver for settepotet og øvrige ansatte med oppgaver i verdikjeden for settepoteter. Reiseaktivitet må påregnes da tett oppfølging av våre settepotetavlere og kunder er en vesentlig del av stillingen. Kontorsted er fortrinnsvis ved vårt hovedkontor i Moelv, men andre alternativer kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Salgs-, markedsrettet og faglig aktivitet
 • Innovasjon og produktutvikling innen området
 • Aktiv oppfølging av kunder og produsenter/leverandører
 • Kontakt mot myndigheter
 • Andre oppgaver innen plantekultur og såvarer etter interesse/kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Landbruksfaglig bakgrunn og interesse for potetdyrking
 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet. Erfaring og kompetanse innen plantekultur/potetproduksjon kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Gjerne erfaring fra salgs- og markedsarbeid

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tydelig og strukturert
 • Tillitsskapende og utadvendt

Vi tilbyr:

 • En jobb i en solid bedrift med et sterkt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til plantekultursjef Jostein Fjeld, mob: 951 50 157
Søknad med CV sendes pr. e-post til hr@strandunikorn.no
Søknadsfrist: 25. oktober 2020