Produktsjef

Produktsjef

Fulltid

Felleskjøpet Agri

Vi søker Produktsjef gjødsel og kalk

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter!

Den som har produksjefstillingen nå er rekruttert inn i nye oppgaver i Felleskjøpet, og vi søker hans erstatter. Produktsjefen er forretningsmessig og faglig ansvarlig for gjødsel og kalk til jordbruksformål. Det vil i praksis si å være «daglig leder» for FKAs handel med de to varegruppene. Produktsjefen inngår i ledergruppa for Korn & plantekultur og rapporterer til Markedssjef plantekultur.

Arbeidsoppgaver

 • At Felleskjøpet når sine økonomiske og markedsmessige mål for varegruppene gjødsel og kalk
 • Fagfeltet gjødsel og kalk, herunder intern kunnskapsdeling/opplæring og ekstern formidling
 • Videreutvikle produktområdet og ivareta FKA’s omdømme innen varegruppene
 • Innkjøp/prisforhandlinger
 • Sortimentsstyring
 • Prissetting, marginoppfølging, markedsaktiviteter herunder kampanjeplanlegging, kunnskapsformidling – fagartikler, webinarer, møter m.m.
 • Personalledelse

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen landbruksfag, ledelse eller andre relevante fagretninger. Den som tilsettes må ha solid gjødselfaglig kompetanse.
 • Arbeidserfaring fortrinnsvis med landbruk og da spesielt planteproduksjon
 • Ledelseserfaring – herunder personalledelse
 • Erfaring med innkjøp og forhandlinger
 • Erfaring med formidling, både muntlig og skriftlig
 • Forståelse av logistikk
 • Salgserfaring teller positivt
 • Beslutningstaker basert på markedsforståelse
 • Stor arbeidskapasitet, men også god på å prioritere
 • Evne til å tilegne seg kunnskap kjapt, eksempelvis fortløpende om internasjonale markedsforhold
 • Endringsvilje for å være tilpasset kundenes forventninger og konkurranse i markedet
 • Nettverksbygger, tar initiativ for å bygge og utvikle relasjoner internt og eksternt

Personlige egenskaper

 • Se muligheter i et marked med sterk konkurranse
 • God tallforståelse
 • Strukturert, arbeidsvillig og utholdende
 • Forstå logistikk og ha bra geografikompetanse
 • Evne til å utvikle nettverk både innen- og utenlands

Vi tilbyr

 • jobbe i et stort landbrukskonsern med mange muligheter til personlig utvikling
 • bli en del av vårt svært kvalifiserte fagmiljø innen plantedyrking
 • utvikling av egen kompetanse i et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringsverktøy vil bli behandlet.  Husk å legge ved relevante vedlegg.