Annet

Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet

Fulltid

Graminor

Potetforedler / Rekrutteringsstilling potet

Graminor har ansvar for utvikling av plantesorter for jord – og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene. Selskapet har 34 fast ansatte og har hovedkontor på Bjørke Forsøksgård ved Hamar.
Vi søker en person med mastergrad innen plantedyrking, plantefag, planteforedling eller lignende, som potensielt kan gå over i stillinger for næringsrettet doktorgrad med tilknytning til potetforedlingen. Dette vil være en utdanningsstilling som skal lede fram til doktorgrad (Phd) fra en godkjent utdanningsinstitusjon.

Kandidater med doktorgrad innen planteforedling oppfordres også til å søke!
For full utlysningstekst se: www.graminor.no

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale
  • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
  • Gode pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Notat fra søkeren som beskrevet ovenfor
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester. For søkere med utdanning fra utlandet, kreves kopi av orginalt vitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.

Søknad med vedlegg sendes til graminor@graminor.no
Søknadsfrist: 01.08.2020. Oppstartsdato avtales.

Andre opplysninger:

Arbeidssted: Bjørke Forsøksgård, Hamar
Kontaktpersoner: Adm. Direktør Kristin Børresen tlf. 95083916, FoU leder/ Potetforedler Muath Alsheikh tlf. 97699135