Politisk rådgiver

Politisk rådgiver

Fulltid

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 60.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 distriktskontorer. 

Norges Bondelag søker Politisk rådgiver   

Motiveres du av å sikre politisk gjennomslag? Er du opptatt av samfunnsutviklingen og ønsker å skape gode rammebetingelser for norsk matproduksjon og våre medlemmer? Som politisk rådgiver i Norges Bondelag får du et spesielt ansvar for å koordinere vårt politiske arbeid og iverksette strategier og handlingsplaner. 

Vi ønsker oss en samfunnsengasjert medarbeider med stor interesse for norsk matproduksjon og god kjennskap til politiske prosesser og myndighetsarbeid. Landbruket er ei næring med stor betydning på viktige samfunnsområder, og opplever økt oppmerksomhet. Stillingen er underlagt vår kommunikasjonsavdeling, vil jobbe tett opp mot ledelsen og få særskilte ansvarsoppgaver innen myndighetskontakt.  

Oppgaver og ansvarsområder

 • Politisk rådgivning, herunder iverksette strategier og handlingsplaner for politiske saker
 • Koordinere det politisk arbeidet og følge opp våre prioriterte saker
 • Forberede presentasjoner for ledelsen
 • Planlegge og gjennomføre politiske møter og andre arrangementer
 • Bidra i kommunikasjonsavdelingens arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Minimum 3-5 års erfaring
 • God kjennskap til politiske prosesser og myndighetsarbeid
 • Sterk samfunnsforståelse og engasjement

Ønskede egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og målrettet, med stor gjennomføringskraft
 • Glad i å samarbeide og god på teamarbeid
 • Fleksibel og løsningsorientert, og opptatt av å holde tidsfrister

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære nye moderne lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn. Arbeidssted er i Oslo. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved kommunikasjonssjef Lise Boeck Jacobsen på mobil 975 99 866 eller personalsjef Catharina B. Andersen mobil 905 15 152.

Søknad med CV sendes til stilling@bondelaget.no 

Søknader vil bli vurdert fortløpende. Søknadsfrist 19. oktober.