Annet

Plantevitenskap/plantehelse

Fulltid

Mattilsynet

Plantevitenskap/plantehelse


Region Sør og Vest har totalt 7 avdelinger. Avdeling Agder er en del av regionen og har p.t. kontorsteder i Kristiansand og Arendal. Avdelingen er inndelt i 2 seksjoner og har totalt 30 ansatte. Avdelingen har ledig fast stilling for førsteinspektør/seniorinspektør i plantevitenskap/plantehelse. Kontorsted vil være Kristiansand, med arbeid over hele avdelingens distrikt.

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområde. Sentralt i organisasjon står teamarbeid og medarbeiderskap. Som medarbeider i Mattilsynet får du faglig utvikling og kan påvirke egen arbeidssituasjon.  Du vil være en del av et team som arbeider innen plantehelse i Region Sør og Vest.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er tilsyn og saksbehandling innen plantehelse, plantevernmiddel og gjødsel.
 • Du fører tilsyn med primærproduksjon av frukt, bær, grønnsaker og prydplanter på friland, i planteskole og i veksthus.
 • Du fører tilsyn med planteimport fra EU og tredje land, og vekstkontroll med eksport av planter i henhold til krav fra importlandene.
 • Du utfører overvåkings- og kartleggingsoppgaver, tilsyn med plantevernmiddel og gjødselvare.
 • Du utfører offentlig kontroll i henhold til sertifiseringsordning (jordbærplanter) samt offentlig kontroll med sertifiserte såkornleverandører.
 • Du må påregne andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning innen plantevitenskap/plantehelse eller tilsvarende relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå (minimum bachelor).
 • Du har gjerne relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning.
 • Du har kunnskap om norsk regelverk og har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Du har førerkort for personbil (klasse B).

Personlige egenskaper

 • Du har god rolleforståelse, kan vurdere faglige problemstillinger i et enhetlig perspektiv og finne gode løsninger.
 • Du har evne til å arbeide i team, men også evne til å arbeide selvstendig og kan bidra til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du kan utføre arbeidsoppgavene på en effektiv måte.
 • Du har evne til å prioritere og kan til tider tåle stort arbeidspress.
 • Du er lærevillig og fleksibel.

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid med mulighet til å bidra til trygg mat og friske planter.
 • Et tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø med mulighet til faglig utvikling.
 • En fleksibel arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver ute i felt og inne på kontoret.
 • Stillingen er lønnet som førsteinspektør, st. kode 1498, pt. kr 450.000 – 580.000. For særlig godt kvalifiserte søkere med relevant praksis, kan stillingskode 1498, seniorinspektør vurderes.
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din.
 • Vær vennlig å oppgi referanser.

Mattilsynet skal sikre trygg mat og trygt drikkevann, samt trygg og miljøvennlig matproduksjon. Tilsynet har også ansvar for å fremme god helse hos planter, fisk og dyr, og god dyrevelferd og respekt for dyr. Mattilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan som rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det har om lag 1400 ansatte og er organisert med et direktorat og fem regioner. Disse utfører tilsyn gjennom tilstedeværelse over hele landet. Les mer på www.mattilsynet.no