Leder

Organisasjonssjef i Troms og Finnmark

Vikariat

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 114 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 57 fordelt på våre 17 distriktskontorer.

NORGES BONDELAG søker
Organisasjonssjef i Troms og Finnmark (1 års vikariat)

Vi søker en samfunnsengasjert organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Troms og Finnmark med kontorsted på Evenskjer i Troms. I Troms og Finnmark har vi til sammen ca. 1200 medlemmer og 3 ansatte fordelt på to kontorsteder, to ansatte på Evenskjer og en ansatt i Alta, Finnmark.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • næringspolitisk og faglig virksomhet
 • organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag
 • drift av fylkeskontorene
 • kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer
 • samarbeid med organisasjonene i landbruket
 • sekretariat for Troms Utmarkslag
 • mediekontakt

Vi søker etter en person med:

 • god kjennskap til landbruket og dets organisasjoner
 • gode samarbeidsevner og engasjement
 • relevant høyere utdannelse
 • erfaring fra utadrettet virksomhet/organisasjonsarbeid
 • ledererfaring

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.
Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder i Troms Tone Rubach tlf. 481 34 745, fylkesleder i Finnmark Lise Kaldahl Skreddernes tlf. 412 78 729, organisasjonssjef Astrid Solberg tlf. 957 60 332 eller personalsjef Catharina Andersen tlf. 905 15 152.

Kort søknad med CV sendes innen 20. mai 2021, til stilling@bondelaget.no