Organisasjonssjef

Organisasjonssjef i Agder

Fulltid

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har 3500 tillitsvalgte, ca. 60.000 medlemmer fordelt på nær 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 fylkeskontorer. Agder Bondelag har ca. 2.200 medlemmer og fylkeskontoret har tre ansatte. 

Organisasjonssjef i Agder

 Vil du være med og jobbe for verdens viktigste oppgave – å produsere mat? Vil du jobbe i ei spennende næring med stor betydning på viktige samfunnsområder?

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for matproduksjon og landbrukspolitikk til vårt fylkeskontor i Agder. Du bør ha god kjennskap til landbruket og landbrukets organisasjoner, og gjerne ha erfaring fra utadretta virksomhet og organisasjonsarbeid.Du bør være glad i å jobbe med mennesker, og ha pågangsmot og initiativ. Du bør ha relevant høyere utdanning.

Kontorsted: Kristiansand. 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • 10næringspolitisk og faglig virksomhet
  • organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag
  • drift av fylkeskontoret
  • kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer
  • samarbeid med organisasjonene i landbruket
  • medie- og politikerkontakt
  • personalansvar for kontorets to ansatte.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn. 

Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Knut Erik Ulltveit, tlf. 917 27 145, organisasjonssjef Astrid Solberg tlf. 957 60 332

eller personalsjef Catharina Andersen tlf. 905 15 152.

Alle søknader vurderes løpende og søknadsfristen er 10. oktober 2022. Søknaden sendes til stilling@bondelaget.no