Økonomisjef

Økonomisjef Maskindivisjonen

Fulltid

Felleskjøpet Agri SA

Økonomisjef Maskindivisjonen

Felleskjøpet Agri søker en strategisk, tallsterk og forretningsorientert økonomisjef som skal spille en sentral rolle i utviklingen av maskindivisjonen i konsernet. Stillingen har et bredt ansvarsområde i et stort konsern med komplekse, faglige og kommersielle utfordringer. Maskindivisjonen hadde i 2020 en omsetning på 2,4 mrd. kroner og har ansvaret for forretningsområdene traktor, tresker og redskap, samt 44 verksteder i hele landet. Økonomisjefen rapporterer til CFO i konsern og samarbeider i det daglige tett med både divisjonsdirektør og ledergruppene i divisjonen og sentralt.

For å lykkes i stillingen må du ha relevant økonomisk utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og solid erfaring fra de aktuelle fagområdene i større og komplekse virksomheter. Vi ser gjerne at du har erfaring fra salg av kapitalvarer og tjenester – gjerne fra bilbransjen eller andre relevante bransjer. Erfaring fra business controlling vil være en fordel. Du er analytisk sterk, helhetstenkende og strategisk, og motiveres av å identifisere muligheter for økt lønnsomhet og vekst. Videre er du dyktig til å kommunisere på alle nivå i en stilling med mange grenseflater i konsernet. Felleskjøpet Agri ønsker seg en økonomisjef som identifiserer seg med konsernets verdier, og vil delta i videreutviklingen av et av de mest toneangivende selskapene i norsk landbruk.

Vi kan tilby en viktig og sentral rolle med eksponering mot både styrerom, konsernledelse, store leverandører, myndigheter – og den enkelte gårdbruker. Alle som jobber hos oss får bruke sin kompetanse, og vil utvikle seg både faglig og personlig. Sammen skal vi jobbe for å sikre en bærekraftig produksjon i Norge – i dag og i fremtiden. Arbeidssted er ved Felleskjøpets hovedkontor i Lillestrøm.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, eller Morten Bjørnå, tlf. 977 11 440. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Om virksomheten

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17 mrd. kroner og 4000 ansatte. Selskapet er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk, og har over 200 butikker i Norge og Sverige rettet mot bønder og forbrukere. Felleskjøpet Agris virksomhet omfatter også eiendomsdrift, utstyr til park, anlegg og kjæledyr, samt produksjon av brød og bakervarer. Selskapet er et samvirke eid av 44 000 bønder og hovedmålet er å bidra til å styrke eiernes økonomi på kort og lang sikt. Se www.felleskjøpet.no