Markeds- og driftssjef

Markeds- og driftssjef

Fulltid

Norsk Matraps SA

Norsk Matraps SA er et samvirke av rapsprodusenter i Østfold som siden 2001 har videreutviklet produksjonen av raps til kaldpresset matolje som har blitt en stor suksess. Selskapets formål er å fremme dyrking av matraps og -foredling samt å ivareta eiernes interesser. Merkenavnet Odelia representerer et 100% norsk produkt av kaldpresset rapsolje. Odelia er Norges største merkevare på rapsolje, og har hatt suksess med oljer tilpasset forskjellig bruksområder: Steking, Baking, Naturell og Steking Chili. Se www.odelia.no

Markeds- og driftssjef

Norsk Matraps SA er en samvirkeorganisasjon som består av 164 andelseiere. Produsentene er i stor grad bønder i tidligere Østfold fylke. De fleste av eierne er produsenter av raps og har stor interesse for å utvikle nye produkter fra raps som er dyrket på norsk jord.  Det prisvinnende produktet ODELIA, en kaldpresset rapsolje, utgjør flaggskipet blant produktene.
Selskapet står foran en ny og spennende fase, der konkurransen om bærekraftige og kortreiste produkter er viktigere enn noen gang. For å møte denne utviklingen er det behov for å ansette en Markeds- og driftssjef. Vedkommende skal revitalisere selskapets drift i kombinasjon med å bygge opp nye markeder. Ansvaret ligger i å opprettholde og videreutvikle bedriften og markedet. Produktene som selges mot dagligvarekjedene håndteres via tredjepart, mens salg rettet mot HORECA markedet og mot næringsmiddelindustrien skal utvikles og håndteres direkte av Norsk Matraps.
Vi ser etter en profil som har god markedskompetanse i kombinasjon med erfaring fra varehandelen. Innsikt i horeca som bransje vil være en fordel. Du har erfaring innen salg og forhandlinger og er uredd i prosessene.  Vi tenker at en selvstendig og initiativrik person med gjennomføringskraft vil skape den utviklingen selskapet trenger. Rollen vil ha gode påvirkningsmuligheter og den formes i dialog med styret, som også er rapporteringsorganet.

Konkretisering av ansvarsoppgaver:

  • Bidra til økt omsetning mot dagligvarebransjen og mot nye segmenter
  • Heve merkevaren Odelia til et nytt nivå mht. kjennskap og omdømme
  • Kontraktsforhandlinger og optimalisering av selskapets vilkår
  • Være en pådriver til innovasjon og nytenkning mht. produkter og segmenter
  • Daglig administrasjon og drift av selskapet, inkludert økonomi

Ønsket kompetanseprofil:

  • God markedskompetanse basert på formell utdanning og/eller erfaring
  • Bransjekunnskap og forståelse fra varehandel og HORECA
  • Gjennomføringsevne, initiativrik, selvstendig og med god struktur
  • Kan vise til kommersielle resultater

Norsk Matraps tilbyr en interessant stilling med store påvirkningsmuligheter. Ansvaret tilsvarer fortiden en 70% stilling, men det er ønskelig å utvikle den til en 100% stilling. Selskapet har kontortilhørighet i Askim. Konkurransedyktige betingelser. Spørsmål om stillingen kan stilles til rekrutterer Annette T. Mohr mobil 91195822 eller styreleder Tormod Antonsen mobil 41935700.
Søknadsfrist: 10.november 2022.