Annet

Tømmermålere i Norsk Virkesmåling

Fulltid

Norsk Virkesmåling

Norsk Virkesmåling er en landsomfattende forening for måling av skogsvirke og industriflis. Årlig målekvantum utgjør ca. 11 mill. m 3 og utføres på over 50 måleplasser rundt omkring i Norge. Bedriften har en solid økonomi med en omsetning på 90 mill. kr. og 125 ansatte. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.
For mer info se www.m3n.no

Ledige stillinger som Tømmermåler i Norsk Virkesmåling område Buskerud, Hedmark, Vestfold og Sør-Trøndelag

Vi søker etter 4-6 tømmermålere som skal operere i regionene Buskerud, Søndre Hedmark og Vestfold. Stillingene innebærer måling av sagtømmer og massevirke med målemetodene Automat-, FMB- og fotomåling. Arbeidssted og tiltredelse vil tilpasses den aktuelle kandidat.

Det er viktig med selvstendighet, fleksibilitet og omstillingsevne da flere av måleplassene har skiftordninger på to skift (3-skift kan forekomme i perioder). Den ansatte vil bli stasjonert på en fast måleplass men må påregne noe arbeid på andre måleplasser ved behov.

Kvalifikasjoner:

  • Fullført VG2 Skogbruk og VG3 Naturbruk med studiekompetanse, erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
  • Innblikk og erfaring fra skogbruk eller skogindustriell virksomhet er en fordel.
  • Vilje og evne til å betjene enkle datasystemer samt litt teknisk innsikt er også egenskaper som trengs i jobben. Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
  • Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Opplæring vil bli gitt.
Utfyllende informasjon fås ved å kontakte Jarle Hunstad 48 20 05 02 (Buskerud), Per Inge Rønningen 97 19 34 59 (Vestfold), Frode Nossum 97 17 41 98 (Sør-Trøndelag) eller Per Arne Lien 48 24 12 62 (Hedmark) på tlf. Søknad med CV sendes elektronisk til e.haarr@m3n.no

Søknadsfrist, snarest og innen 1. oktober 2021. Søknader blir behandlet fortløpende.