Rådgiver

Landbruks- og energirådgjevar

Fulltid

Landbruk Nordvest SA og Norsøk

Landbruk Nordvest er ein medlemseigd organisasjon som tilbyr rådgjevings- og arbeidsformidlingstenester til landbruket i Møre og Romsdal. Landbruk Nordvest har om lag
1 300 medlemar, og har avdelingar i Ørsta, Valldal, Molde, Tingvoll, Surnadal og Aure.

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er ei privat stifting som held til på Tingvoll på Nordmøre. Stiftinga sitt hovudmål er å fremje utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er eit nasjonalt kompetansesenter og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgjeving om økologisk landbruk og fornybar energi. NORSØK har eige biogassanlegg og driftar eit senter innan Sol- og bioenergi.

Landbruk Nordvest og NORSØK søkjer i fellesskap etter

Landbruks- og energirådgjevar i 100 % stilling med kontorstad Tingvoll.

Søknadsfrist: 24.01.20.

Nærmare opplysningar om stillinga:
Landbruk Nordvest: avdelingsleiar rådgjeving Jon G. Lied tlf 41 44 87 79, eller dagleg leiar Rune Sjåholm tlf 41 90 00 31.

NORSØK: dagleg leiar Turid Strøm, tlf 40 76 99 22 eller forskar Ingvar Kvande tlf 93 01 51 57.

Mer info om stillinga finner du også på: www.norsok.no/ eller www.landbruknordvest.no/