Kvalitetskonsulent

Kvalitetskonsulent

Fulltid

Nortura SA

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17.000 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft og er stolte over å bidra til at det blomstrer i norsk matproduksjon. Vi omsetter årlig for om lag 23 milliarder kroner og skaper store verdier for Norge.
Nortura Malvik er Norges største og mest moderne slakte- og skjærefabrikk med 280 medarbeidere. Fabrikken ble satt i drift juli 2010, og skal ha en slaktekapasitet på 65 000 storfe og 180 000 småfe fra hele Midt-Norge.

Kvalitetskonsulent

Vi søker etter kvalitetskonsulent til Nortura Malvik. Du vil bli en del av vårt kvalitetsteam og vil medvirke i vårt daglige kvalitetsarbeid på fabrikk, sikre mattryggheten fra mottak av dyr på slakteri til ferdig produkt ut, og bidra til at vi tilfredsstiller lovpålagte og interne krav. Vi kan tilby varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er stort fokus på matsikkerhet, hygiene, produktkvalitet, og dyrevelferd.


Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver og aktiv deltaker i kvalitetsarbeid i alle avdelinger og bidra til kontinuerlige forbedringer, samt riktig opplæring og kvalitetsformidling innen områdene matsikkerhet, hygiene, produktkvalitet og dyrevelferd
 • Kontinuerlig oppfølging og utvikling av HACCP-arbeid på anlegget
 • Delta på interne og eksterne revisjoner
 • Vedlikehold og utvikling av prosedyrer, planer og systemer innen fagområdet
 • Arbeide aktivt sammen med avdelingene for å sikre at krav og mål innen kvalitet oppnås
 • Andre daglige kvalitetsrelaterte arbeidsoppgaver

Du vil fungere som fast stedfortreder for kvalitetsleder. Du vil ha egne ansvarsområder samtidig som du vil jobbe tett sammen med kvalitetsleder og resten av teamet.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års relevant høyere utdanning med retning matfag, mikrobiologi, kjemisk eller veterinærfaglig bakgrunn
 • Erfaring fra næringsmiddelindustri, kvalitetsarbeid og kunnskap om HACCP-metodikk er ønskelig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Må beherske godt norsk og engelsk, skriftlig og muntlig


Egenskaper

 • Interesse for operativt kvalitetsarbeid i fabrikken – overføre teori til praksis
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Systematisk, analytisk og strukturert
 • Være tydelig og pålitelig
 • Offensiv, målrettet og nytenkende
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produktforståelse


Vi kan tilby

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Pensjon og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter i et spennende konsern

Stillingen rapporter til kvalitetsleder.

I utvelgelsesprosessen vil personlig egnethet, samarbeidsegenskaper og referanser vektlegges.