Revisor

KSL-revisorer

Fulltid

Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon. Vår visjon er å få folk til å velge norsk mat. Et av norsk landbruk sine sterke konkurransefortrinn er Kvalitetssystem for landbruket – KSL. KSL gjør det enkelt å dokumentere at matproduksjonen er i tråd med norske lover og regler, og matindustriens krav. KSL bidrar også til å møte forbrukers forventning til norsk mat gjennom Nyt Norge.

Har du lyst til å bidra til økt kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon? Nå trenger vi flere med på laget vårt, og søker etter

KSL-revisorer Nordland nord for Saltfjellet, Troms, Innlandet og Rogaland

Som KSL-revisor reiser du rundt i et avtalt geografisk område og gjennomfører eksternrevisjoner. Du gjennomgår rutinene, og hvilke lover og regler som gjelder for produksjonen på de gårdene du besøker. Eksternrevisjonene er et viktig ledd i garantien knyttet til Nyt Norge.

Arbeidsoppgaver:

  • Planlegge revisjoner på grunnlag av tildelte oppdrag og revisjonsgrunnlag.
  • Gjennomføre kvalitetsrevisjoner etter KSL-standarden.
  • Skrive rapport etter gjennomført revisjon.

Hvem er du?

  • Er oppdatert innenfor praktisk landbruk og bondens hverdag.
  • Relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring innen landbruk, gjerne bakgrunn fra rådgivning innen landbruksnæringen.
  • Jobber selvstendig, er strukturert og har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.
  • Har god erfaring i bruk av data som verktøy i arbeidshverdagen.

Du arbeider som selvstendig næringsdrivende på oppdrag fra Stiftelsen Norsk Mat. Revisjonsoppdragene tildeles etter avtale og du legger selv opp plan for gjennomføring.

Har du spørsmål om det å være KSL-revisor og søknaden, kan du kontakte Elin Røssvoll, tlf 996 93 059, eller Tom Roterud, tlf 995 01 505.

Søknad sendes til post@norskmat.no innen 25. april 2022