Økonomi

KSL-revisorer

Fulltid

Stiftelsen Matmerk

Stiftelsen Matmerk skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Hovedformålet er å styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.  Norsk landbruk har et sterkt konkurransefortrinn gjennom felles kvalitetssystem for landbruket – KSL. KSL gjør det enkelt å dokumentere at matproduksjonen er i tråd med lover og regler, verdikjedens krav og forbrukers forventning til norsk mat. 

Har du lyst til å bidra til økt kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon? Nå trenger vi flere med på laget vårt og søker etter:

KSL-revisorer i Nordland og sør i Troms

En KSL-revisor jobber i ulike områder i landbruksnæringa og i verdikjeden for norsk matproduksjon. Du arbeider som selvstendig næringsdrivende på oppdrag fra Matmerk. Revisjonsoppdragene tildeles etter avtale og du legger selv opp plan for gjennomføring.

Arbeidsoppgaver KSL-revisor

  • Planlegge revisjoner på grunnlag av tildelte oppdrag og revisjonsgrunnlag.
  • Gjennomføre kvalitetsrevisjoner i henhold til KSL-standarden.
  • Skrive rapport etter gjennomført revisjon til nytte for bonde og varemottaker.

Som KSL-revisor er du med på å bygge et godt omdømme for norsk landbruk og matproduksjon. Har du spørsmål om det å være KSL-revisor og søknaden kan du kontakte Elin Røssvoll på mobil: 996 93 059 eller Tom Roterud mobil: 995 01 505

Søknad sendes elektronisk til ksl@matmerk.no innen 18. oktober 2020.