Leder

Kommunikasjonssjef

Fulltid

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon stiftet i 1809. Norges Vel skaper lokale bærekraftige arbeidsplasser og produkter innenfor mat, landbruk og marine næringer. Målet er å fremme livskraftige lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt. I alt vi gjør, enten det er i Norge eller på landsbygda i Afrika, står gründerne og igangsetterne i sentrum av vårt engasjement. Vi jobber med effektiv organisering og samarbeidsløsninger, kunnskapsdeling og entreprenørskap. Vi har lang erfaring i å utvikle lokale verdikjeder, og skaper innovasjon og ny næring med hjelp av forskningsresultater. Norges Vel tildeler også to hederspriser: Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og hedre innsats i arbeidslivet og Norges Vels Gründerpris for å oppmuntre og motivere til bærekraftig gründerskap i Norge. Vårt hovedkontor ligger på Hellerud gård i Skedsmo kommune. Norges Vel har i tillegg et lokalkontor i Bergen, samt et regionskontor i Dar es Salaam, Tanzania. Vi er til sammen 30 medarbeidere. Les mer på norgesvel.no

Bærekraftig næringsutvikling for livskraftige lokalsamfunn i Norge og internasjonalt

Norges Vel søker ny kommunikasjonssjef som skal lede en avdeling med tre ansatte med ansvar for kommunikasjon, samfunnskontakt og hedringsarbeidet. Kommunikasjonssjefen inngår i ledergruppen og blir en viktig bidragsyter til at Norges Vel når sine mål.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil være å:

  • ha det overordnede ansvaret for intern- og eksternkommunikasjon
  • utvikle og implementere ny kommunikasjonsstrategi i tråd med organisasjonens strategiske retning
  • bidra til å finne og formidle de gode historiene fra Norges Vels virksomhet og sørge for at felles budskap brukes i hele organisasjonen
  • løfte Norges Vels omdømme og posisjon blant viktige målgrupper og sikre at Norges Vel får en tydelig stemme i det offentlige rom
  • styrke arbeidet med medier og myndighets-/samfunnskontakt for å gjøre organisasjonen bedre i stand til å sette sine kjernesaker på dagsordenen
  • styrke dialogen med Norges Vels medlemmer
  • være en aktiv stemme i Norges Vels ledergruppe og bidra til en helhetlig utvikling av organisasjonen
  • sikre videreutvikling av Norges Vels ulike digitale flater
  • utvikle og lede avdelingen slik at den gir effektiv støtte til kommunikasjonsarbeidet i hele organisasjonen
  • bidra til å skrive artikler og kronikker for å sette agendaen i samfunnsdebatten

For å lykkes i denne stillingen må du ha et godt strategisk blikk og bred, operativ kommunikasjonsfaglig erfaring. Vår nye kommunikasjonssjef har god innsikt i politiske prosesser og sterk interesse for noen av Norges Vels kjerneområder – innenfor mat, landbruk og marine næringer. Du har en delegerende og støttende lederstil og vet at du kommer lengst gjennom å bygge tillit og gode relasjoner.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi v/Monica Strysse, tlf. 971 00 769 eller Hilde Heines Bachmann tlf. 408 51 957. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt. Søknad med CV mottas innen 24.03.19.