Rådgiver

Kommunikasjonsrådgiver  

Engasjement

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbruksnæringas behov i hele landet. NLR består av ti selvstendige regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet med administrasjon på Ås i Akershus. Vi har totalt 24.000 medlemmer og 330 medarbeidere over hele landet, hvorav 23 i sentralenheten på Ås. Vår visjon er «Kompetanse for framtida». 

NLR har i sentralenheten på ÅS ledig midlertidig 100 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver i ett år.

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjons- og markedsavdelingen i NLR består av tre medarbeidere, hvorav den ene skal ut i permisjon. NLR står overfor flere store og viktige satsninger innenfor bl.a. presisjonslandbruk, grøntsatsning og rådgivning innenfor økologisk landbruk. Samtidig ønsker vi å styrke vårt arbeid innenfor formidling av kunnskap, salg av tjenester og merkevarebygging av NLR. Vi ser etter deg som har relevant utdanning innenfor kommunikasjon, markedsføring eller journalistikk og minimum tre års erfaring i relevant stilling.

Arbeidsoppgaver:

  • Bidra i utviklingen av bruk av digitale kanaler og sosiale medier.
  • Innholdsproduksjon (video og redigering, tekst og foto).
  • Merkevarebygging rundt tjenester (konsept, budskap og markedskommunikasjon).
  • Utvikling av markedsmateriell – digitalt og konvensjonelt.
  • Bistå i gjennomføring av arrangementer (messer, konferanser, mv.).
  • Daglig forefallende kommunikasjonsarbeid.

Vi søker en person med:

  • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivåog minimum tre års relevant erfaring.
  • Faglig trygghet og sterk interesse for kommunikasjon og markedsføring.
  • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne.
  • Engasjement, positiv innstilling og godt humør.

Du har evne til å arbeide selvstendig og i team med kolleger. Evne til relasjonsbygging er viktig i en organisasjon som er geografisk spredt og du må derfor være utadvendt og vant til å ta initiativ. Vi Kunnskap og interesse for landbruk og landbrukets organisasjoner vil være en fordel i stillingen.

Kontorplassering er på Ås i Akershus.

Vi tilbyr lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunikasjons- og markedssjef Christian Lund, telefon 97 18 08 83 eller direktør Jakob Simonhjell, telefon 90 52 67 14.

Søknad med CV sendes Norsk Landbruksrådgiving, Osloveien 1, 1433 Ås, eller på e-post: christian.lund@nlr.no.

 

Søknadsfrist: 1. august 2019.