Rådgiver

HMS rådgiver

Fulltid

Landbruk Nordvest

Landbruk Nordvest tilbyr rådgivings- og arbeidsformidlingstjenester til landbruket i Møre og Romsdal. Landbruk Nordvest har om lag 1 300 medlemmer. Omsetninga i 2018 var på om lag 65 mill kr. Landbruk Nordvest har registrerte virksomheter i Ørsta, Herøy, Valldal, Molde, Elnesvågen, Tingvoll, Sunndalsøra, Surnadal og Aure.

HMS rådgiver

Vi ønsker å styrke vårt rådgivingstilbud  innen HMS og søker med  dette etter HMS rådgiver  i 100% stilling med kontorstad primært i Surnadal.  Stillinga er i utgangspunktet et ettårig vikariat, men med mulighet for forlengelse og fast stilling.

Vi søker primært etter  en person  med universitets- eller  høgskoleutdaning, med  interesse for, og  kunnskap om HMS og forebyggende arbeid innen landbruket. Stillinga er tillagt ansvar for rådgiving  innen HMS, primært i region Nordmøre.

For stillinga gjelder at erfaring i bruk av aktuelle planleggings- og analyseverktøy vil bli tillagt vekt, likedan evner til god muntlig og skriftlig formidling.

Rådgiveren vil arbeide tett opp mot resten av kollegiet i Landbruk Nordvest.

Søkere må disponere egen bil. Oppstart snarest mulig.  Søknadsfrist: 26.07.19

Nærmere opplysninger om stillinga får du hos daglig leder Rune Sjåholm, tlf 41 90 00 31 / rune.sjaholm@nlr.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: Landbruk Nordvest v/daglig leder, Fannestrandsvn 63, 6415 MOLDE