Annet

Hagegartner

Deltid

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum lyser ut stilling som

Hagegartner for Finnskoghagen Leiråker

Norsk Skogfinsk Museum er en stiftelse med fire avdelinger; Finnetunet, Gruetunet Museum, Åsnes Finnskog Historielag og Austmarka Historielag. Museet har store flerkulturelle samlinger og arbeider med bevaring og formidling av skogfinsk kultur i Norge. Vi eier og har forvaltningsansvar for et stort antall antikvariske bygninger spredt over tre kommuner. For tiden planlegger vi nytt museumsbygg på Svullrya hvor vår administrasjon befinner seg. Museet har pr i dag fire ansatte. Realisering av nybygg vil medføre utvidelse av staben.

Finnskoghagen Leiråker er en hage på ca 3,5 da og et resultat av et fireårig prosjekt. Hagen er delt inn i nyttehage, rosehage, historisk avdeling, tresamling, Åstas hage, prydbeplantning og damanlegg. Hagen befinner seg på Leiråker som var Åsta Holths bosted.

Stillingen er en 100% sesongstilling der arbeidet i all vesentlighet må utføres i perioden april til september. (50% er full stilling). Arbeidet vil bestå i vedlikehold av allerede atablert hageanlegg, men også ferdigstillelse av deler av hagen som ennå ikke er ferdigstilt og utvikling av hagen. Arbeidet vil bestå av luking, planting, beskjæring, såing og høsting i tillegg til guiding i hagen. Hagen har et drivhus som kan benyttes i drift av hagen.

Du bør ha utdannelse som gartner eller annen  relevant erfaring. Vi ønsker en fleksibel, engasjert og utadvendt person med gode samarbeidsevner. Din administrative leder vil være museets direktør. Arbeidssted er Svullrya, men du må regne med noe reising. Du må ha førerkort kl. BE og disponere bil. Lønn etter avtale i forhold til utdannelse og praksis i vårt lønnssystem. Kjøregodtgjøreslse ut fra arbeidssted etter statens satser.