Annet

Graminor AS har to ledige stillinger som forsøkstekniker

Fulltid

Graminor AS

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å utvikle nye plantesorter til hage – og jordbruksnæringen i Norge. Selskapet har ansvar for å utvikle plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold, å utprøve og representere utenlandske sorter og produsere prebasismateriale. Graminor har programmer innenfor korn, engvekster, potet, frukt og bær. Graminor driver utstrakt forskningsaktivitet med samarbeidspartnere i Norden og internasjonalt. Det er 34 fast ansatte i bedriften og hovedkontoret ligger på Bjørke Forsøksgård i Hamar

Forsøkstekniker, fast stilling

Graminor AS søker en forsøkstekniker i 100% stilling i kornforedlingsprogrammet. Stillingen består av allsidige arbeidsoppgaver og innebærer blant annet feltarbeid relatert til forsøksfelt, arbeid i veksthus, kornanalyser og forskjellige praktiske oppgaver ute og inne knyttet til planteforedlingsarbeidet og forskningsprosjekter.
Graminor AS tar i bruk nye teknologier i foredlingsarbeidet. Vi ønsker derfor søkere som er maskinvante og interessert i bruk av digitale verktøy. Vi søker deg som har interesse for agronomi og korndyrking og du kan gjerne ha erfaring med reparasjon og vedlikehold av landbruksteknisk utstyr.
Det er viktig at søkeren er selvdrevet, nøyaktig, tålmodig og har gode samarbeidsevner. Jobben foregår utendørs i vekstsesongen og det inngår mye fysisk arbeid. Vi ønsker søkere med relevant faglig bakgrunn på bachelornivå eller tilsvarende. Praktisk erfaring kan erstatte teoretisk bakgrunn. Nødvendig opplæring i stillingen vil bli gitt.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller tilsvarende innen agronomi, plantefag eller landbruksteknikk.
 •  Praktisk erfaring kan erstatte teoretisk bakgrunn.
 • Teknisk interessert, maskinvant og gjerne reparasjonskyndig.
 • Det er nødvendig med førerkort klasse T og B. Klasse BE, truckførerbevis og
  plantevernsertifikat er en fordel.

Forsøkstekniker, prosjektstilling

Graminor AS søker en forsøkstekniker i 100% stilling fordelt mellom testing av proteinvekster og hvetekvalitet. Prosjektene har som mål å teste og finne markedssorter i åkerbønner og erter for norske forhold og finne hvetesorter med mer stabil kvalitet. Stillingen består av allsidige arbeidsoppgaver og innebærer feltarbeid relatert til forsøksfelt,
kornanalyser, laboratoriearbeid og forskjellige praktiske oppgaver ute og inne knyttet til prosjektene. Vi ønsker søkere med relevant faglig bakgrunn på bachelornivå eller tilsvarende. Praktisk erfaring kan erstatte teoretisk bakgrunn. Det er viktig at søkeren er selvstendig, nøyaktig, tålmodig og har gode samarbeidsevner. Jobben foregår utendørs i vekstsesongen og det inngår en del fysisk arbeid. I vinterhalvåret foregår det meste av arbeidet i lab. Nødvendig
opplæring i stillingen vil bli gitt.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller tilsvarende innen agronomi eller plantefag.
 • Praktisk erfaring kan erstatte teoretisk bakgrunn.
 • Tålmodighet og nøyaktighet.
 • Det er nødvendig med førerkort klasse T og B. Plantevernsertifikat er en fordel.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknadsfristen for begge stillingene er 4. mai

For mer informasjon om stillingene og ønskede kvalifikasjoner se: graminor.no/om-oss/jobb-hos-oss/

Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes via epost til: graminor@graminor.no
Vi tar også imot søknader via post, som kan sendes til: Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu.