Generalsekretær

Generalsekretær

Fulltid

Den norske veterinærforening

Den norske veterinærforening (DNV) ble stiftet i 1888 og er en interesseorganisasjon for norske veterinærer og skal ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. DNV skal påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning og virke for en høy yrkesetisk standard. DNV har mer enn 3600 medlemmer som er opptatt av dyrevelferd og dyrehelse, mattrygghet og folkehelse. Foreningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har i dag 14 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Se www.vetnett.no for mer informasjon.

Generalsekretær

Veterinærforeningen har et stort og viktig samfunnsoppdrag og søker nå ny generalsekretær når nåværende leder går av etter endt åremålsperiode. Foreningens fremste oppgave er å sørge for medlemmenes interesser og veterinærenes rettigheter og posisjon i samfunnet for å sikre velferd for dyr og mennesker.

Vi søker etter en engasjert og tydelig generalsekretær til å lede administrasjonen og sørge for at foreningen når sine mål. Generalsekretæren har ansvar for at organisasjonen driftes i tråd med gjeldende vedtekter og ivaretar god økonomistyring. Generalsekretæren forbereder saker for sentralstyret og er ansvarlig for at vedtatte strategier blir iverksatt.

Vi ser etter deg som har innsikt i organisasjonsarbeid og relevant samfunnsnettverk. Du har høyere utdanning, fortrinnsvis som veterinær. Som leder motiveres du av å bygge kultur og organisasjon, og å skape stolthet og engasjement. God rolleforståelse er avgjørende for å lykkes i rollen. Erfaring med å rapportere til et styre er en fordel.

Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med stor bredde og påvirkningskraft, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen er en åremålsstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse med én periode.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Anna Camilla Øynes, tlf. 414 73 696, Benedicte Marie Andersen tlf. 478 21 687 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 30. januar 2023.