Generalsekretær

Generalsekretær

Fulltid

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget og mot regjeringen.

Mangfoldig matproduksjon i hele landet, bondeeide samvirker, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap og bygder er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 6 500 medlemmer, fylkes- og lokallag i alle fylker og hovedkontor i Oslo.

Vår visjon: Med kunnskap og kjærleik til jorda skal vi saman skapa verdiar.
Vår identitet: Kunnskapsrik, løsningsorientert, kampvillig, fremtidsrettet, jordnær, solidarisk og inkluderende.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker

Generalsekretær

i 100 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Akersgt. 41 i Oslo.

Vi ser etter deg som brenner for familiejordbruk og levende distrikter og ønsker å arbeide i en organisasjon med store påvirkningsmuligheter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar i de årlige jordbruksforhandlingene og har som avtalepart plass i en rekke styrer, råd og utvalg. Som generalsekretær vil du ha en sentral rolle som faglig og politisk rådgiver i en organisasjon som arbeider aktivt for rammevilkårene for norsk jordbruk.

Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, i tråd med styrets beslutninger. Sekretariatet i Oslo har om lag ti medarbeidere.

Generalsekretæren samarbeider tett med styreleder, assisterende generalsekretær og tillitsvalgte. Hen representerer ofte organisasjonen i møter med offentlig forvaltning og politikere, ofte sammen med styreleder.

Stillingen som generalsekretær er en ledende og særlig uavhengig stilling. Det må i perioder påberegnes stor arbeidsmengde.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av sekretariatet med personalansvar, herunder delegering av ansvarsområder, løpende fordeling av arbeidsoppgaver og drift av organisasjonen på en god måte innenfor de økonomiske rammer som gjelder.
 • Ansvarlig for løpende økonomistyring og regnskapsrapportering til styret.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av møter i organisasjonen sammen med leder/ordfører, samt utarbeidelse av sakspapirer og oppfølging av vedtak.

Faglig og politisk rådgiver for styret, herunder faglig og teknisk ansvarlig for organisasjonens grunnlagsdokument i jordbruksforhandlingene.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen landbruksfag og/eller relevant økonomi- og samfunnsvitenskap. Fagkompetanse innen ledelse og personalarbeid er en fordel.
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Har god kunnskap om norsk landbruk og landbrukspolitikk, god samfunns- og rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser. Det er en fordel med erfaring fra politisk arbeid.
 • Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og god tallforståelse.
 • Deler Norsk Bonde- og Småbrukarlags verdisyn.
 • Har evne til å håndtere mange komplekse saksfelt samtidig og har god gjennomføringsevne.
 • Det er en fordel med erfaring fra organisasjonsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra omstillingsprosesser og utviklingsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra forhandlinger.

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til godt samarbeid, relasjonsbygging og vil bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Du er fleksibel og omstillingsvillig.
 • Du er ambisiøs og løsningsorientert.
 • Du er effektiv og har stor arbeidskapasitet, og trives i en hektisk hverdag.

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en svært variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde. Lønn etter avtale.

Arbeidssted: Akersgata 41, Oslo
Tiltredelse: Etter avtale

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Styreleder Kjersti Hoff Tlf 971 20 960 eller epost kjersti@smabrukarlaget.no
 • Konst. generalsekretær Vilde Haarsaker Tlf 476 68 984 eller epost vilde@smabrukarlaget.no

Send søknad og CV innen 20. august 2022. Søknaden sendes til post@smabrukarlaget.no. Merk søknaden med «Generalsekretær».