Leder

Gårdsbestyrer – driftsleder Nordre Lindeberg gård

Fulltid

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Stillingsutlysningen er utgått