Forsøkstekniker

Forsøkstekniker innen jordbruksvekster og miljø

Fulltid

Norsk Landbruksrådgiving Øst

Norsk Landbruksrådgiving Øst utvikler og leverer kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vi formidler kunnskap til 2.900 planteprodusenter, utfører årlig 200 feltforsøk og deltar i flere FoU-prosjekter. Vår visjon er; å levere kompetanse for framtida!  NLR Øst er organisert i følgende fagområder; Korn-, frø- og oljevekster, grovfôr, poteter, grønnsaker, økologisk landbruk, jord, miljø, klima, maskin og presisjonslandbruk, landbruksbygg, økonomi og HMS. Fagområdene betjenes av 50 medarbeidere som er fordelt på fire kontorer; Øsaker i Sarpsborg, Huggenes i Moss, Hvam på Romerike og Kirkenær i Glåmdalregionen. Vårt geografiske nedslagsfelt er tidligere Østfold og Akershus fylke i tillegg til Glåmdalsregionen i Innlandet. 

Forsøkstekniker innen jordbruksvekster og miljø

Til vår forsøksgård på Roverud og vårt kontor på Kirkenær i Innlandet, søkes tekniker innen jordbruksvekster og miljø i inntil 100 % stilling. Arbeidsoppgavene vil være forsøksarbeid, jordprøvetaking, gjødselplanlegging, evt. dreneringsplaner, samt administrasjon av gårdsdrift og forsøksutstyr,

Vi søker personer med:

 • Gode kunnskaper og kompetanse innen fagområdet. 
 • Helst agronom, agroteknikerutdannelse eller tilsvarende.
 • Ønskelig også med god teknisk innsikt og erfaring innen fagområdet.
 • Evner til selvstendig arbeid og samtidig gode egenskaper for samarbeid.
 • Det er også ønskelig med IT-kompetanse.
 • Førerkort for bil og helst tilhenger

Vi kan tilby:

 • Utfordrende faglig arbeid i et aktivt miljø med gode muligheter for utvikling.
 • Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Skriftlig søknad og CV sendes til e-postadresse: hr.ost@nlr.no

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Signe M. Mellem, Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf. 48 02 73 53.

Søknadsfrist 1. oktober 2022