Agronom

Forskningstekniker

Fulltid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Forskningstekniker (agronom) innen husdyrproduksjon – storfe

Om stillingen:

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ledig to faste heltidsstillinger som forskningstekniker (agronom) innen husdyrproduksjon. Stillingene inngår i storfe-avdelingen.

Senterets hovedoppgaver er knyttet til forskning- og utdanningsoppgaver innen bl.a. husdyrfag, veterinærmedisin og landbruk- og fôrteknologi. Til tider kan stillingen også kreve arbeidsoppgaver ved senterets øvrige avdelinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Dyrestell og drift relatert til husdyrproduksjon – storfe sammen med avdelingens øvrige ansatte.
 • Oppgaver relatert til senterets undervisning- og forskningsaktiviteter.
 • Oppfølging, registrering og utvikling av forsøksdata.
 • Håndtering og oppfølging av enhetens driftsutstyr, verktøy og avansert teknologi.
 • Bidra i besetningsmanagement, utredning og oppfølging i samarbeid med arbeidsleder, veterinær og rådgiver spesifikt relatert til storfe.
 • Relevante administrative oppgaver relatert til enhetens drift.
 • Deltakelse i turnus, og vaktordninger.

Kompetanse:

Faglige kvalifikasjonskrav:
 • Relevant utdanning fra universitets- eller høgskole på minimum bachelor-nivå.
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet.
Det kreves:
 • Erfaring innen husdyrproduksjon med hovedvekt på storfe.
 • Erfaring i databruk, elektroniske plattformer og avansert teknologi innenfor husdyrproduksjon (f.eks. Office, Delpro, Husdyrkontroll,
 • AMS eller tilsvarende).
 • Erfaring i besetningsmanagement med hovedvekt på storfe.
 • Flytende norsk og god fremstillingsevne på engelsk.
 • Sertifikat klasse B og T.
Det er ønskelig med:
 • Interesse og kunnskap om innendørsmekanisering.
 • Erfaring med landbruksutstyr som traktor, hjullaster eller tilsvarende.
 • Maskinførerbevis.
 • Sertifikat BE.Relevant erfaring med forskningsprosjekter og relaterte oppgaver.
 • Relevant erfaring innen opplæring og veiledning.
 • Agronomutdanning.
Personlige egenskaper:
 • Være fremoverlent, nysgjerrig og ha teknisk innsikt.
 • Høy arbeidskapasitet, fleksibel og ha gode gjennomføringsevner.
 • Entusiastisk, positiv og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og løsningsorientert innen drift, forskning, datafangst og teknologi.
 • Systematisk, strukturert og gode planleggingsevner.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger:

Stillingen innplasseres i stillingskode Ingeniør Kode 1275 LR 17, Ltr. 46-54 (NOK 422 600 – 482 200) avhengig av kvalifikasjoner.
Nærmere opplysninger ved Seksjonssjef Birgitte Mosveen +47 48249080.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.  Søknadsfrist: 07.05.2021

Om avdelingen:

Forsøkssenteret SHF er blant de kjernefasilitetene ved NMBU som gir universitetet et særpreg og en unik posisjon blant universitetene i Norge. SHF utgjør viktig nasjonal forskningsinfrastruktur og gir innhold til NMBUs posisjon som bærekraftuniversitet. SHF er en essensiell infrastruktur for forsknings- og utdanningsaktiviteter innen fagområdene som bl.a veterinærmedisin, husdyrfag, ernæring og landbruk- og fôrteknologi. Senteret huser moderne fasiliteter med nyeste teknologi innen landbruk og husdyrproduksjon som sikrer fremragende utdanning og forskning med fokus på god dyre- og plantehelse, dyrevelferd og bærekraftig produksjon av nok og trygg mat med hensyn til dagens klimautfordringer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no