Ingeniør

Forskningstekniker innen husdyrproduksjon – fjørfe

Fulltid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Forskningstekniker innen husdyrproduksjon – fjørfe

Om stillingen:

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ledig en fast heltidsstilling som ingeniør innen
husdyrproduksjon.

Stillingen inngår i fjørfeavdelingen.

Senterets hovedoppgaver er knyttet til forsknings- og utdanningsoppgaver innen bl.a. husdyrfag,
veterinærmedisin, ernæring, landbruk- og fôrteknologi. Til tider kan stillingen også innebære arbeidsoppgaver
ved senterets øvrige avdelinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Dyrestell og drift relatert til husdyrproduksjon – fjørfe, sammen med avdelingens øvrige ansatte.
 • Oppgaver relatert til senteres undervisnings- og forskningsaktivitet.
 • Oppfølging, registrering og utvikling av forsøksdata.
 • Håndtering og oppfølging av enhetens driftsutstyr, verktøy og avansert teknologi.
 • Relevante administrative oppgaver relatert til enhetens drift
 • Deltagelse i turnus og vaktordninger.

Kompetanse:

Faglig kvalifikasjon:

Relevant utdanning på minimum bachelornivå

Det kreves:

 • Erfaring i databruk, elektroniske plattformer og teknologi innenfor husdyrproduksjon.
 • Sertifikat klasse B.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen husdyrproduksjon.
 • Relevant erfaring med forskningsprosjekter og relaterte oppgaver.
 • Traktor-, maskinførerbevis og/eller truck-sertifikat.

Personlige egenskaper:

 • Være fremoverlent, nysgjerrig og ha teknisk innsikt.
 • Høy arbeidskapasitet, fleksibel og ha gode gjennomføringsevner.
 • Entusiastisk, positiv og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Initiativrik og løsningsorientert innen drift, forskning, datafangst og teknologi.
 • Systematisk, strukturert og gode planleggingsevner.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1275 Ingeniør, LR 17 (ltr. 50 -54) (NOK 461.300 – 491.200) avhengig av kvalifikasjoner.
Nærmere opplysninger ved Senterleder Irma Oskam, mobil: +47 926 13 775.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 20.08.2021

Om avdelingen

Forsøkssenteret SHF er blant de kjernefasilitetene ved NMBU som gir universitetet et særpreg og en unik posisjon blant universitetene i Norge. SHF utgjør en viktig nasjonal forskningsinfrastruktur og gir innhold til NMBUs posisjon som bærekraftuniversitet. SHF er en essensiell infrastruktur for forsknings- og utdanningsaktiviteter innen fagområdene som bl.a. veterinærmedisin, husdyrfag, ernæring og landbruk- og fôrteknologi. Senteret huser moderne fasiliteter med nyeste teknologi innen landbruk og husdyrproduksjon som sikrer fremragende utdanning og forskning med fokus på god dyre- og plantehelse, dyrevelferd og bærekraftig produksjon av nok og trygg mat med hensyn til dagens klimautfordringer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no