Annet

Fjøsmester storfe

Fulltid

Val skoler

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har ca 150 elever på videregående, 35 på barneskolen (1-7) og er 70 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk:

  • Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk.
  • Fôrproduksjon på ca 750 daa.
  • Våre husdyrproduksjoner er melkeproduksjon, kombinert griseproduksjon, sau og ammegeit.
  • Skolen har moderne og oppdatert fjøs og utstyr.
  • Melkekvoten er i overkant av 400 tonn og det er fullt påsett.
  • Det er ca åtte personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor drift og undervisning i landbruk ved skolen.

Vi søker nå etter:

Fjøsmester storfe

Hovedoppgaven er å ha ansvaret for daglig planlegging og drift av kjøtt- og melkeproduksjonen.
Skolen ønsker å ha god drift i fjøset. Den som tilsettes er en del av landbruksteamet, som sammen må løse oppgavene på gården. Det vil si å delta i helgeavløsning og bidra ute i onner og ellers der det er naturlig gjennom året. Videre må den som får stillingen være med og legge til rette for undervisning og ha med seg elever som en del av arbeidet. Undervisning innen landbruksfag kan også være aktuelt.

Vi søker en kandidat som har erfaring og interesse for landbruk. Du har gjerne høyere landbruksutdannelse, men fagskole eller agronom er like aktuelt. Erfaring med fjøsarbeid og drift er en forutsetning. Det samme er førerkort for traktor. Selvstendighet, samarbeidsevner og ordenssans er viktig. Den som tilsettes må jobbe i nært samarbeid med de andre på avdelingen og ellers på skolen. Det må regnes med noe sosialpedagogisk arbeid.

Søknadsfrist er 29. juli.
Tiltredelse 1. august eller senere etter avtale.
Lønn etter avtale.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Val videregående skole bygger sin virksomhet på kristen tro og driver arbeidet sitt i samsvar med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjons­samband som eier skolen. Den som ansettes bør dele skolens kristne livssyn og kunne fremme formålet. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4.

Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. Friskolelova § 4-3.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Jostein Namsvatn, tlf 922 03 747, eller jnamsvatn@val.vgs.no. Alternativt rektor Kjartan Åsebø, tlf 979 76 075 eller kaasebo@val.vgs.no

Søknad sendes til Val videregående skole, 7970 Kolvereid eller på e-post til post@val.vgs.no.
Se ellers www.valskoler.no for informasjon om stillinger ved skolen.